fbpx
YENİ!

Ciro Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Türkçe “ciro” kelimesi, “bir şirketin belirli bir dönemdeki toplam satış geliri miktarı” veya “bir kuruluşun belirli bir sektörün toplam satışlarından aldığı pay” anlamına gelir.

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

ciro nedir nasil hesaplanir

Ticari faaliyetlerde en çok kullanılan muhasebesel kavramların başında ciro gelmektedir. Ciro dikkate alınması gereken önemli bir kavramdır ama diğer önemli kavramlarla birlikte düşünülmelidir. Bu yazımızda ciro nedir sorusunu detaylı yanıtlıyoruz.

Ciro Nedir?

Türkçe “ciro” kelimesi, “bir şirketin belirli bir dönemdeki toplam satış geliri miktarı” veya “bir kuruluşun belirli bir sektörün toplam satışlarından aldığı pay” anlamına gelir.

Bu arada, “ciro” kelimesi İtalyanca’da “dönüşüm, değişiklik” anlamına gelir.

Ciro Nasıl Hesaplanır?

“Ciro” kelimesi, bir işletmenin belirli bir süre içindeki toplam gelirini ifade eder. Ciro hesaplaması şirketin sektörüne, büyüklüğüne, ürün ve hizmetlerine, müşteri tabanına ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Bir şirketin cirosu genellikle aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: 

Ciro = satış hacmi x satış fiyatı 

Burada “Satış Hacmi”, bir şirketin belirli bir dönemde sattığı toplam ürün veya hizmet sayısını, “Satış Fiyatı” ise her bir ürün veya hizmetin satış fiyatını ifade eder.  Örneğin, bir şirketin ayda 100 ABD Doları’na 500 ürün sattığını varsayalım. Bu durumda şirketin cirosu şu şekilde hesaplanır: 

Ciro = 500 x 100 = 50.000 TL 

Bu işletmenin bu ayki cirosu 50.000 TL. Ancak, şirketin giderleri ve vergileri dikkate alınmalıdır, bu nedenle ciroyu hesaplamak şirketin karlılığını değerlendirmek için  tek başına yeterli değildir.

Ciro Çeşitleri Nedir?

Ciro, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelir veya satış miktarını ifade eden bir finansal terimdir. İşletmeler farklı şekillerde ciro elde edebilirler ve bu nedenle farklı ciro çeşitleri vardır. İşte en yaygın ciro çeşitleri:

  1. Brüt satışlar: Bu, şirketin toplam satış gelirlerinin toplamıdır. Fiyat, iade edilen ürünlerin maliyetini veya vergiler gibi maliyetleri içermez. 
  2. Net Satışlar: İade edilen ürünlerin maliyeti ve vergiler gibi giderler düşüldükten sonraki brüt satışlardır. 
  3. Organik ciro: Şirketin kendi faaliyetlerinden elde ettiği cirodur. Yani ikinci satın alınan şirketin gelirindeki artış organik gelire dahil edilmiyor. 
  4. Toplam ciro: Bu, şirketin tüm gelirlerinin toplamıdır, yani. organik ciro ve satın alınan başka bir şirketin ciro artışı. 
  5. Satış cirosu: Şirketin sadece satış faaliyetleri sonucunda oluşan cirosu. Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler bu ciroya dahil değildir. 
  6. Ciro: Şirketin tüm faaliyetlerinden elde ettiği cirodur. Diğer bir deyişle işletme geliri, kira geliri, faiz geliri ve satış faaliyetleri  gibi diğer faaliyetlerden elde edilen gelirleri içerir. 
  7. Bölgesel ciro: Şirketin belirli bir bölgedeki satışlarından hesaplanan ciro. 
  8. Konsolide Ciro: Birden fazla şirketin cirosu toplanarak hesaplanan cirodur. Genellikle holding şirketi altındaki diğer şirketlerin cirolarının toplamıdır.

Kâr ile Ciro Arasındaki Fark Nedir?

Kâr ve ciro iki farklı finansal terimdir ve bir şirketin finansal durumunu belirlemek için farklı açılardan ele alınır. Ciro, bir şirketin belirli bir süre (genellikle bir yıl) içindeki toplam satışlarının parasal değeridir. 

Bu, şirketin toplam geliri olduğu anlamına gelir. Ciro, bir şirketin büyüklüğünü ve verimliliğini ölçer. Örneğin şirketin yıllık cirosu 1 Milyon TL ise o yıl için şirketin toplam cirosu 1 Milyon TL olmuştur. 

Kâr, bir şirketin belirli bir süre içindeki gelirleri ve giderleri arasındaki farktır. Yani şirketin gelirinden giderler düşüldükten sonra kalan tutardır. Karlılık, bir şirketin karlılığını ölçmek için kullanılır. 

Örneğin bir şirketin yıllık geliri 1 milyon TL, gideri 900.000 TL ise o yıl için işletme karı 100.000 TL’dir. Özetle ciro, şirketin tüm satışlardan elde ettiği geliri, kar ise işletme gelirinden giderler düşüldükten sonra kalan net geliri ifade eder.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

E-fatura yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-fatura konusundaki eksiklerinizi adım adım belirleyin.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!