fbpx
YENİ!

Şirket Kapatma Yöntemleri Nelerdir? (2023)

Öncelikle işyeri kapatma formu doldurulmalıdır. Dosyaya İnteraktif Vergi Dairesinden ulaşılabilmektedir.

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

Şirket Kapatma Yöntemleri Nelerdir? (2022)

Öncelikle işyeri kapatma formu doldurulmalıdır. Dosyaya İnteraktif Vergi Dairesinden ulaşılabilmektedir. Şirket bünyesinde olan sevk irsaliyesi, vergi levhası, gider pusulası gibi evraklar varsa yanınızda götürmelisiniz. Evraklar tasfiye memuru ile teslimatı gerçekleşirse geçerli olmaktadır. Memurun gelmemesi gibi durumda ancak vekâletname ile işlemler gerçekleşebilir.

Vergi dairesine daha önceden borç bulunuyorsa şirket kapatma işlemi yapılmadan borç mutlaka ödenmelidir. Stokta kalmış olan mallar ve demirbaşlar için 6 aylık tasfiye süresince fatura kesilmesi gerekir.
Tasfiye kararı Ticaret sicilde onaylandıktan sonra Ticaret Sicili Gazetesi’nde alacaklılara 7 gün ara ile 3 adet ilan yayınlatılmalıdır. Sonrasında Ticaret Sicili Gazetesi ile tasfiye işlemi için defter onaylatılmalıdır.
Tasfiyeye girişte Kurumlar Vergisi düzenlenmelidir. Beyannamenin tescil tarihinden itibaren 4.ayın sonunda verilmelidir. Tasfiye işlemi sonunda Kurumlar Vergisi beyannamesi, Sicil Gazetesi’nde bulunan tarihin sonrasında 30 gün içinde teslimi yapılmalıdır. Şirket kapatma sonrasında mükellefler defterleri olası bir incelemeye karşı 5 yıl boyunca, ilgili SGK işlemlerinde 10 yıllık bir süreç için saklamalıdır. Şirket kapatma da gerekli evraklara bakıldığında; Tasfiye işleminde gerekli olan evraklar şirketin şahıs veya anonim ya da limited şirket olmasından dolayı farklılık göstermektedir. Şahıs şirketleri de İnteraktif Vergi Dairesinden 10 gün içinde başvuru yapmalıdır.

Şahıs Şirketi Kapatma

Şahıs şirketi kapatma da tüzel şirket kapanışındaki gibi uzun süreçli uğraşılara ve aylarca devam eden tasfiye sürecine gerek bulunmaz. Mali müşavirin oluşturduğu dilekçe ile kapatma işlemleri gerçekleştirilebilir. Vergi dairesine gidilerek kapatabilseniz de teknik detaylardan ötürü problem yaşamamak için mali müşavir desteğine güvenmek çok daha sağlıklıdır. Son 1 ay içinde gider gösterilmediyse ya da fatura kesmediyseniz mali müşavirin şirket kapanışını 30 gün geriye olacak şekilde yapabileceği unutulmamalıdır. Şahıs şirketi kapatma da dikkat edilecekler:

Vergiler

Şirketin kapatılması vergi ödenmeyecek anlamına gelmemektedir. Kapanma tarihinden sonra olan dönemler için vergilendirilmese de şirketinizin aktif olduğu vergi dönemlerinde beyannameler hazır hale gelecek ve ödemeler çıkacaktır.

KDV
Şirketinizin aktif durumda olduğu son ayla ilgili takip eden ay KDV beyannamesi oluşturulacaktır. Bundan dolayı şirketi kapatsanız bile 1 aylık KDV ve buna bağlı olarak Damga Vergisi çıkacaktır. 2020 yılı için KDV Beyannamesinin Damga Vergisi 87,30 TL’dir.

Geçici Vergi

Şirketinizin aktif durumda olduğu son ay hangi 3 aylık dönem içinde ise Geçici Vergi beyannamesi bu dönemde yapılmaktadır. Şirket kapatıldığında önceki 3 aylık sürecin Geçici Vergi beyannamesi henüz yapılmadıysa 2 farklı Geçici Vergi beyannamesi düzenlenmektedir.  2023 yılında Geçici Vergi beyannamesinin Damga Vergisi 136 TL’dir.

Gelir Vergisi

Şirketinizin aktif durunda olduğu yıl için takip eden yıl Mart ayında Gelir Vergisi beyannamesi oluşturulacaktır. Şirketi yıl içinde kapsatsanız da 1 defa Gelir Vergisi ve buna bağlı olarak Damga Vergisi ödemesi olacaktır. 2023 yılı için Gelir Vergisi Beyannamesi’nin Damga Vergisi 132,30 TL’dir.
Sigorta Primleri

Şirketin kapatıldığı ay için Bağ-Kur ödemesini ve çalışanınız bulunuyorsa ise mali müşaviriniz tarafından beyan edilen SGK primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

E-Fatura
Şirket kapanışlarında e-faturaya geçtiyseniz e-faturanın da iptali olması gerekir. Şirketi kapatmak isteyen mükellef aboneleri için dilekçe mail ile ulaştırılmaktadır. Maile gelen dilekçenin çıktısı alınıp doldurularak aynı mailde bulunan adrese kargolanması gerekmektedir.

Demirbaşlar
Şirket için fatura kestirilip gider gösterilen araç, bilgisayar vb. demirbaşlar için şirket kapanışında adınıza fatura kesilmesi gerekmektedir. Demirbaşlarla ilgili bilgi mali müşavirden alınabilir.

Şahıs Şirketi Kapatmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kapatma ve kurma maliyeti diğer şirketlere göre çok daha uygundur. Fakat bu maliyetler yıllara göre değişiklik göstermektedir. Farklı kaynaklardan alınan tutarların ortalamasına bakıldığında maliyetler şu şekilde olabilir:

 • Şirket kuruluş servis tutarı: 250-500 TL
 • Noterden imza beyannamesi: 100-120 TL
 • Damga Vergileri: 50-55 TL
 • Noterden muhasebeci vekâleti: 145-250 TL

Toplu bir şekilde bakıldığında kuruluş sürecinde ortaya çıkacak maliyet en az 550-600 TL gibi düşünebilir.
Ayrıca; yapılan işin özelliğine göre yazar kasa pos cihazı kullanılabilir. Esnaf Odası’na veya Ticaret Odası’na kayıt yapılması gerekir. İlgili belediyeden çalışma ruhsatı çıkarılması gerekebilir.

Limited Şirket Kapatma 

Tasfiye, kelime anlamına bakıldığında arıtma, temizleme, ayıklama ve hesabı kapatmak anlamına gelir. Tasfiye, herhangi bir durumdan dolayı faaliyetini sonlandıran, şirketin bütün hesaplarının kapatılmasıdır. Limited şirketler kanun ve şirket ana sözleşmesin yazılı durumların oluşması ya da ortaklar kurulu kararıyla sonlanmaktadır. Sermaye şirketleri, iflas dışında bir nedenle infisah ettiklerinde, durum ortaklar kurulu tarafından ticaret siciline tescil ettirilmektedir.
İnfisahın ticaret siciline onaylatıldığı tarih, tasfiyenin başlangıcı olan tarih sayılmaktadır.

Tasfiye de, fesih ya da infisah edilme durumunun oluşmasından başlar, tasfiye işlemlerinin tamamlanabilmesi müteakip şirket kayıtlarının ticaret sicilinden silinmesine kadar sürmektedir. Tasfiye işlemleri sonrasında ticaret sicilinden kaydın silinmesiyle tüzel kişilik sonlanmaktadır.
Aşağıda bulunan durumlar ile Limited şirketi kapatma işlemleri gerçekleştirilir:

 • Esas sözleşme de belirlendiyse şirket süresinin bitmesi, şirket sermayesinin 3/2’sinin eksikliğine karşı ortaklar kurulu tarafından kalan nokta ile yetinilmesi ya da sermayenin eksilmiş olan yerinin tamamlanmasına yönelik karar alınmaması,
 • Şirketin iflasına yönelik karar verilmesi,
 • Şirketin mahkeme kararından dolayı feshinin istenmesi,
 • Şirketin farklı bir şirket ile birleşimi
 • Şirket amacının elde edilmesi veya imkânsız duruma gelmesi,
 • Ortakların 1’e düşmesi ya da 50 kişiyi aşması,
 • Ortaklar kurulu tarafından şirketin tasfiyesine karar alınması, şirket tasfiye durumuna girmektedir.

Limited Şirket Kapatmanın Maliyeti Nedir?

Limited şirketi kapatma maliyetleri şüphesiz ki her somut olayda değişiklik göstermektedir. Bazen asgari seviyede giderler bulunsa da bazen de ciddi miktarlarda masraflar ortaya çıkabilmektedir. Sürecin mali açıdan doğru olarak devam ettirilmesi için avukat desteği alınması gerekir.
Limited şirket tasfiyesi maliyeti ile ilgili net bir bilgi mümkün değildir. Fakat genellikle ticaret sicili giderlerine bakıldığında limited şirket tasfiyesi maliyetleri;

 • Ödenmesi gerekli tahmini fiyat
 • Ticaret Sicil Gazetesi ilan bedeli: 165 TL
 • Harç: 1275 TL
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi: 65 TL


Limited Şirket Tasfiye Ne Kadar Sürer?

Limited şirketi kapatma süresi, farklılık gösterebilmektedir. 1 yıl gibi bir süre varken çeşitli nedenlerden dolayı zaman artabilir ya da azalabilir. Tasfiye memurları ile pay sahipleri arasında olan koordinasyon, şirket mal varlığının hukuki durumu, borçluların durumu vb. birçok nokta limited şirket tasfiyesinin zamanına olumlu ya da olumsuz açıdan etki etmektedir.

Sürecin tecrübeli şirketler hukuku avukatlarından destek alarak devam ettirilmesi zamansal açıdan olumlu neticeye yol açacaktır. Kapatma işlemleri uzun olsa da, her yılın sonunda tasfiyeye yönelik finansal tablolar ve tasfiye bitiminde kesin bilanço düzenlenmekte ve bunlar genel kurula sunulmaktadır. Kanunda açık bir şekilde tasfiye memurlarının tasfiyeyi en kısa zamanda bitirmesi gerektiği yazmaktadır.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.