fbpx
YENİ!

Pazarlama Stratejisi Nedir?

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

Frame 372

Pazarlama stratejisi, bir firmanın yada bir markanın hedeflerine ulaşmak için belirlediği plan ve yöntemlerin bütünüdür. Pazarlama stratejisi, hedef pazarı çözümleme etmek, rekabeti değerlendirmek, tüketici davranışlarını anlamak, ürün yada hizmetin hedef kesime iyi mi sunulacağını belirlemek ve marketing hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılan taktikleri içerir. 

Bir marketing stratejisi oluştururken, firmanın hedeflerini ve hedef kitlesini belirlemek önemlidir. Pazarlama stratejisi, firmanın marka imajını güçlendirmek, alan kişi tabanını genişletmek, satışları artırmak, pazar payını yükseltmek yada yeni pazarlara girmek şeklinde amaçlarına ulaşmasına destek olabilir.

Pazarlama stratejisinin belirlenmesi sürecinde aşağıdaki faktörler dikkate alınabilir:

 • Hedef pazar analizi: Şirketin hedeflediği pazarın büyüklüğü, demografik özellikleri, ihtiyaçları, tercihleri ve davranışları hakkındaki ayrıntılı bir çözümleme yapılır. 
 • Rekabet analizi: Şirketin etkinlik gösterdiği sektördeki rakiplerinin kuvvetli ve sıska yönleri, pazar payları, fiyatlandırma stratejileri, ürün yada hizmet kalitesi benzer biçimde faktörler incelenir. 
 • Hedef kitlenin belirlenmesi: Ürün yada hizmetin hangi tüketici segmentine hitap etmiş olduğu belirlenir. Bu segmentlerin ihtiyaçları, beklentileri ve tercihleri anlaşılmaya çalışılır. 
 • Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi: Şirketin marketing stratejisinden beklediği sonuçlar belirlenir. Bu hedefler, satış kütlesi artışı, marka bilinirliğinin artması, yeni satın alan kazanımı benzer biçimde olabilir. 
 • Pazarlama karması: Ürün, fiyat, dağıtım ve tanıtım stratejileri belirlenir. Ürünün özellikleri, fiyatlandırma politikası, dağıtım kanalları ve tanıtım şekilleri marketing stratejisinin bir parçası olarak belirlenir. 
 • Uygulama ve takip: Pazarlama stratejisinin faal bir biçimde uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesi önemlidir. İlgili metriklerin izlenmesi ve stratejinin gerektiğinde revize edilmesi gerekebilir.

Pazarlama stratejisi, şirketin hedeflerini gerçekleştirmek, rekabette avantaj sağlamak ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmek için kritik bir öneme sahiptir. Stratejinin başarısı, doğru analizlerin yapılması, hedef kitleye odaklanma, değer yaratma ve rekabet avantajı sağlama üzerine kurulmuştur.

Pazarlama Stratejisi Ne İşe Yarar?

Pazarlama stratejisi, bir şirketin veya bir markanın pazarlama faaliyetlerini yönlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir plan ve yol haritasıdır. İşte pazarlama stratejisinin bazı önemli işlevleri:

 • Hedeflerin Belirlenmesi: Pazarlama stratejisi, firmanın marketing hedeflerini belirlemesine destek olur. Bu hedefler, satış kütlesi artışı, marka bilinirliğinin artması, pazar payının yükseltilmesi, satın alan sadakati oluşturulması yada yeni pazarlara giriş benzer biçimde olabilir. Strateji, bu hedeflere ulaşmak için iyi mi bir yol izleneceğini belirler. 
 • Hedef Kitleyi Tanıma: Pazarlama stratejisi, hedeflenen pazarın ihtiyaçlarını, beklentilerini, tercihlerini ve davranışlarını idrak etmek için meydana getirilen analizlerle beraber hedef kitleyi tanımlar. Bu, firmanın ürün yada hizmetlerini daha etken bir biçimde hedef kesime sunmasını sağlar. 
 • Rekabeti Değerlendirme: Pazarlama stratejisi, rakiplerin çözümleme edilmesini içerir. Rekabetin kuvvetli ve cılız yönleri, marketing taktikleri, fiyatlandırma stratejileri ve satın alan ilişkileri incelenerek rekabet pozitif yanları sağlanması için stratejiler geliştirilir. 
 • Ürün yada Hizmetin Pozisyonlandırılması: Pazarlama stratejisi, ürün yada hizmetin iyi mi pozisyonlandırılacağını belirler. Bu, hedef kesime sunulan değerin vurgulanması, benzersiz özelliklerin vurgulanması ve rekabet pozitif yanlarının sağlanması için kullanılan bir yaklaşımdır. Strateji, firmanın hedef kitledeki algısını şekillendirir ve marka imajını güçlendirir. 
 • Pazarlama Karmasının Belirlenmesi: Pazarlama stratejisi, ürün, fiyat, dağıtım ve tanıtım benzer biçimde marketing karması unsurlarının belirlenmesini içerir. Ürünün özellikleri, fiyatlandırma politikası, dağıtım kanalları ve tanıtım yöntemleri, hedefler ve hedef kesime nazaran belirlenir. Strateji, bu unsurlar içinde tutarlılık sağlar ve marketing faaliyetlerinin entegre bir biçimde yürütülmesini sağlar. 
 • Büyüme ve Karlılık Sağlama: Pazarlama stratejisi, firmanın gelişme ve karlılık hedeflerine ulaşmasına destek olur. Doğru strateji, hedef kitlenin gereksinimlerine yanıt veren, marka sadakati oluşturan, rekabet pozitif yanları elde eden ve satışları artıran marketing faaliyetlerini içerir.

Pazarlama stratejisi, şirketin kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmasını sağlar, pazarlama faaliyetlerinin tutarlılık içinde yürütülmesini sağlar ve rekabet avantajı elde etmek için bir çerçeve sunar. Aynı zamanda, pazarlama stratejisinin başarısı, pazarda bir marka veya ürünün algısını şekillendirmek, hedef kitleyle etkileşimde bulunmak ve uzun vadeli başarı elde etmek için kritiktir.

Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Pazarlama stratejisi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Hedeflerin Belirlenmesi: İlk adım, firmanın yada markanın marketing hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler, satış kütlesi artışı, marka bilinirliği, pazar payı, alan kişi sadakati, yeni pazarlara giriş benzer biçimde olabilir. Hedefler, ölçülebilir, ulaşılabilir, realist ve zamana müsait (SMART) olmalıdır. 
 • Pazar ve Rakip Analizi: Hedef pazarınızı ve rekabetçi ortamı algılamak önemlidir. Pazar analizi, hedef pazarın büyüklüğünü, demografik özelliklerini, ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını değerlendirmeyi içerir. Ayrıca, rakipleri ve onların kuvvetli ve cılız yönlerini, fiyatlandırma stratejilerini, dağıtım yayınlarını ve pazar paylarını da değerlendirmeniz gerekmektedir. 
 • Hedef Kitleyi Tanımlama: Pazarlama stratejisi, hedef kitleyi doğru bir biçimde tanımlamayı gerektirir. Bu adımda, hedef kesime ilişik demografik özellikler, ihtiyaçlar, davranışlar ve tercihler çözümleme edilir. Bu bilgiler, marketing stratejisinin daha etken bir biçimde hedef kesime ulaşmasına destek olur. 
 • Ürün yada Hizmetin Pozisyonlandırması: Ürün yada hizmetinizin iyi mi konumlandırılacağını belirlemeniz gerekir. Bu, hedef kesime sunulan kıymeti vurgulamayı, benzersiz özellikleri vurgulamayı ve rekabet pozitif yanları sağlamayı içerir. Ürün yada hizmetin hedef kitledeki algısını şekillendirerek marka imajını güçlendirebilirsiniz. 
 • Pazarlama Karması: Pazarlama stratejisinin mühim bir parçası, marketing karması olarak malum 4P’nin (ürün, fiyat, yer, tanıtım) belirlenmesidir. Ürünün özellikleri, fiyatlandırma politikası, dağıtım kanalları ve tanıtım yöntemleri, hedefler ve hedef kesime müsait olarak belirlenir. Bu unsurlar içinde ahenk sağlamak önemlidir. 
 • Bütçe ve Kaynak Planlaması: Pazarlama stratejisi uygulamaları için bir bütçe oluşturmanız ve kaynakları planlamanız gerekmektedir. Bütçe, stratejinin uygulanmasını destekleyecek marketing faaliyetlerini kapsamalıdır. Kaynakların etken bir biçimde kullanılması, stratejinin başarısını etkileyen mühim bir faktördür.

Pazarlama stratejisi oluşturmak, analiz yapmayı, hedefleri belirlemeyi, planlamayı ve uygulamayı gerektiren bir süreçtir. Sürekli olarak pazarı, hedef kitleyi ve rekabeti gözlemlemek ve stratejiyi gerektiğinde ayarlamak önemlidir.

Etkili Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Etkili pazarlama stratejileri, bir şirketin veya bir markanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanan stratejilerdir. İşte etkili pazarlama stratejilerinden bazıları:

 • Hedef Kitleye Odaklanma: Hedef kitleyi iyi tanımak ve onların ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını idrak etmek önemlidir. Pazarlama stratejisi, hedef kesime özelleştirilmiş mesajlar ve kıymet sunarak rabıta oluşturmayı hedeflemelidir. 
 • Değer Oluşturma: Ürün yada hizmetinizin hedef kesime sağlamış olduğu kıymeti vurgulamak önemlidir. Tüketiciye sağlanan fayda, benzersiz özellikler yada satın alan deneyimi vesilesiyle ortaya konulabilir. Değer odaklı bir marketing stratejisi, tüketici bağlılığını artırabilir ve rekabet pozitif yanları sağlayabilir. 
 • Marka İmajı ve Bilinirliği: Güçlü bir marka imajı kurmak ve marka bilinirliğini çoğaltmak marketing stratejisinin mühim bir parçasıdır. Markanın değerleri, kişiliği ve benzersiz önerisi vurgulanarak, hedef kitlede itimat ve bağlılık oluşturulabilir. 
 • İçerik Pazarlaması: İçerik pazarlaması, hedef kesime kıymetli ve entresan içerikler sunarak marka bilinirliğini artırma, itimat oluşturma ve etkileşim sağlama amacını taşır. Blog yazıları, toplumsal medya paylaşımları, videolar, infografikler şeklinde içerikler vesilesiyle hedef kesime bilgi, eğlence yada esin sağlanabilir. 
 • Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal medya platformları, hedef kitleyle etkileşim kurmak, marka bilinirliğini çoğaltmak, satın alan sadakati kurmak ve ürün yada hizmetinizi tanıtmak için etken bir araçtır. Doğru toplumsal medya stratejisi, hedef kitlenin alaka gösterdiği platformlarda mevcudiyet göstermeyi ve etken içerikler paylaşmayı içerir. 
 • Etkin Pazarlama Kampanyaları: Promosyonlar, indirimler, yarışmalar, hususi etkinlikler şeklinde marketing kampanyaları, satın alan çekme, satışları artırma ve marka bilinirliğini artırma mevzusunda etken olabilir. Kampanyaların hedef kitlenin alaka alanlarına müsait olması ve cazibeli teklifler sunması önemlidir. 
 • Veri Analitiği ve Kişiselleştirme: Veri analitiği, satın alan davranışlarını idrak etmek ve marketing stratejilerini buna nazaran şekillendirmek için önemlidir. Kişiselleştirilmiş marketing, müşterilere hususi teklifler, tavsiyeler ve deneyimler sunarak etkileşimi artırabilir ve satın alan bağlılığını güçlendirebilir. 
 • İyi İletişim ve Müşteri Hizmeti: İyi iletişim, müşterilerle etkileşimi artırır, itimat inşa eder ve satın alan memnuniyetini sağlar. Müşteri hizmetleri, müşterilerin problemlerini halletmek ve müspet deneyimler yaşamalarını sağlamak için önemlidir.

Etkili pazarlama stratejileri, hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve pazar dinamiklerine uygun olarak şekillendirilmelidir. Şirketin hedeflerine, sektöre ve hedef kitleye göre özelleştirilmiş bir pazarlama stratejisi oluşturmak önemlidir.

Neden Pazarlama Stratejisi Yapılmalıdır?

Pazarlama stratejisi yapılması, bir şirket veya markanın başarılı olması ve rekabet avantajı elde etmesi için önemlidir. İşte pazarlama stratejisi yapmanın bazı nedenleri:

 • Hedef Kitleye Odaklanma: Hedef kitleyi iyi tanımak ve onların ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını idrak etmek önemlidir. Pazarlama stratejisi, hedef kesime özelleştirilmiş mesajlar ve kıymet sunarak rabıta oluşturmayı hedeflemelidir. 
 • Değer Oluşturma: Ürün yada hizmetinizin hedef kesime sağlamış olduğu kıymeti vurgulamak önemlidir. Tüketiciye sağlanan fayda, benzersiz özellikler yada satın alan deneyimi vesilesiyle ortaya konulabilir. Değer odaklı bir marketing stratejisi, tüketici bağlılığını artırabilir ve rekabet pozitif yanları sağlayabilir. 
 • Marka İmajı ve Bilinirliği: Güçlü bir marka imajı kurmak ve marka bilinirliğini çoğaltmak marketing stratejisinin mühim bir parçasıdır. Markanın değerleri, kişiliği ve benzersiz önerisi vurgulanarak, hedef kitlede itimat ve bağlılık oluşturulabilir. 
 • İçerik Pazarlaması: İçerik pazarlaması, hedef kesime kıymetli ve entresan içerikler sunarak marka bilinirliğini artırma, itimat oluşturma ve etkileşim sağlama amacını taşır. Blog yazıları, toplumsal medya paylaşımları, videolar, infografikler şeklinde içerikler vesilesiyle hedef kesime bilgi, eğlence yada esin sağlanabilir. 
 • Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal medya platformları, hedef kitleyle etkileşim kurmak, marka bilinirliğini çoğaltmak, satın alan sadakati kurmak ve ürün yada hizmetinizi tanıtmak için etken bir araçtır. Doğru toplumsal medya stratejisi, hedef kitlenin alaka gösterdiği platformlarda mevcudiyet göstermeyi ve etken içerikler paylaşmayı içerir. 
 • Etkin Pazarlama Kampanyaları: Promosyonlar, indirimler, yarışmalar, hususi etkinlikler şeklinde marketing kampanyaları, satın alan çekme, satışları artırma ve marka bilinirliğini artırma mevzusunda etken olabilir. Kampanyaların hedef kitlenin alaka alanlarına müsait olması ve cazibeli teklifler sunması önemlidir. 
 • Veri Analitiği ve Kişiselleştirme: Veri analitiği, satın alan davranışlarını idrak etmek ve marketing stratejilerini buna nazaran şekillendirmek için önemlidir. Kişiselleştirilmiş marketing, müşterilere hususi teklifler, tavsiyeler ve deneyimler sunarak etkileşimi artırabilir ve satın alan bağlılığını güçlendirebilir. 
 • İyi İletişim ve Müşteri Hizmeti: İyi iletişim, müşterilerle etkileşimi artırır, itimat inşa eder ve satın alan memnuniyetini sağlar. Müşteri hizmetleri, müşterilerin problemlerini halletmek ve müspet deneyimler yaşamalarını sağlamak için önemlidir.

Pazarlama stratejisi yapmak, şirketin rekabet avantajını güçlendirmek, hedeflere odaklanmak, müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve marka bilinirliğini artırmak için önemlidir. Doğru strateji, şirketin pazarda başarılı olmasını ve sürdürülebilir büyüme elde etmesini destekler.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.