fbpx
YENİ!

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim şirket (AS), sahiplerinin sermayesi ve sınırlı sorumluluğu olan bir şirket şeklidir. AS genellikle büyük  şirketlerdir ve kamu veya özel şirketler olabilir. JSC’ler, sermaye artırmada, şirketin faaliyetleri için fon yaratmada avantajlıdır. 

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

anonim şirket nasıl kurulur

Anonim şirket (AS), sahiplerinin sermayesi ve sınırlı sorumluluğu olan bir şirket şeklidir. Bu tür şirketler, sermaye elde etmek, şirketin faaliyetleri için fon yaratmak için avantajlıdır. 

Ayrıca, şirket ortaklarının sadece hisselerinin değeri ile sınırlı olan sorumluluğu, şirketin  kişisel varlıklarını işletme yükümlülüklerine karşı riske atmamasını sağlamaktadır. AS kurmak için öncelikle şirket sözleşmesi yapılması gerekir. 

Tüzükler, şirketin adı, merkezinin bulunduğu yer, faaliyet konusu, sermaye miktarı, hisselerin değeri, yönetim organı, kontrol organı, haklar gibi birçok konuyu içermelidir. ve şirketin tahvilleri. hissedarlar Ardından, en az bir kurucu tarafından imzalanan sözleşmenin noter tasdikli olması gerekir. Bundan sonra, ticaret siciline şirket kaydı için başvurmanız gerekir. 

Ticaret siciline ibraz edilebilecek belgeler, imzalı ve noter tasdikli tüzükler, kurucuların kimlik belgeleri, şirket merkezinin bulunduğu yeri tevsik edici belgeler ve sermaye katılımını gösteren banka dekontlarıdır. A.Ş.’nin kuruluşundan sonra şirketin ticaret siciline tescili tamamlanır ve resmi olarak kurulmuş bir şirket olur. Ancak, işletmenin faaliyete geçmesi için başka izinler gerekebilir. Bu lisanslar, şirketin sektörüne ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterebilir ve genellikle yerel ve ulusal  düzenleyici kurumlardan alınır.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket (AS), sahiplerinin sermayesi ve sınırlı sorumluluğu olan bir şirket şeklidir. AS genellikle büyük  şirketlerdir ve kamu veya özel şirketler olabilir. JSC’ler, sermaye artırmada, şirketin faaliyetleri için fon yaratmada avantajlıdır. 

Ayrıca, şirket ortaklarının sadece hisselerinin değeri ile sınırlı olan sorumluluğu, şirketin  kişisel varlıklarını işletme yükümlülüklerine karşı riske atmamasını sağlamaktadır. A.Ş.’nin idaresinden yönetim kurulu ve genel kurul sorumludur. Kurul, şirketin stratejik kararlarını ve  faaliyetlerini denetler ve genel kurul, hissedarların şirket yönetimine katılmasına izin verir. 

AS temettü dağıtabilir ve pay sahiplerine oy hakkı ve diğer haklar verebilir. Ek sistemlerin kurulumu ve kullanımı yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Doğru planlanmış ve uygulanmış bir AS’nin başarısı için kuruluş ve yönetim sürecinde profesyonel destek alınması önemlidir.

Anonim Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Anonim şirket (AS) en az iki kurucu tarafından kurulabilir. A.Ş.’nin kuruluşu sırasında, kurucular ana tüzüğü düzenler, şirketin idari yapısını ve faaliyetlerini tanımlar ve aktifleştirmeyi planlar. 

En az iki kurucu ile bir AS kurmak, daha çok yönlü bir grubun şirket yönetimiyle birlikte kararlar almasını sağlar ve şirketin yönetim organının çeşitliliğinde esnekliği artırır. Ek olarak, kurucuların her biri işi yönetme sorumluluğunu paylaşır, bu da riski azaltır ve yükü daha eşit bir şekilde dağıtır. 

Bununla birlikte, yan kuruluşların genellikle birkaç hissedarı olduğundan, kurucular AS’nin faaliyetlerini yönetmek için yeterli sermayeyi sağlayabilecek bir hissedarlar grubu bulmalıdır. Bu nedenle, AS’nin genellikle birkaç farklı hissedarı olabilir ve hissedarların çoğunluğu AS yönetim kurulunda ve genel kurulda temsil edilir.

Kimler Anonim Şirket Kurabilir?

Anonim şirket (AS) kurmak için, yasal gereklilikleri taşıyan herkes şirketin kurucusu olabilir. Bireyler, şirketler, kuruluşlar ve hatta diğer anonim şirketler olabilirler. Ancak AS’nin kurulması yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

Bazı ülkelerde, yabancı uyrukluların veya şirketlerin AS kurmasına izin verilmez veya özel koşullar gerekebilir. Bu nedenle, AS kurmak isteyen bireylerin yasal tavsiye ve profesyonel desteğe ihtiyacı olabilir. Bir AS’nin kurulmasının da belirli bir asgari sermaye şartı vardır. 

Bu gereklilik, ülke veya bölgesel yasa ve yönetmeliklere göre değişiklik gösterebilir. AS’nin kurucuları, bu sermayeyi elde etmek için kişisel fonlarını veya yatırımcılardan gelen yatırımları dahil etmeyi planlayabilirler.

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

Bir limited şirket (AS) kurma prosedürleri, ülke veya bölgenin yasa ve düzenlemelerine göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, bir AS’nin oluşturulması aşağıdaki adımları içerebilir:

  1. Şirket adını belirleyin: Şirket adı seçimi ulusal veya bölgesel mevzuata uygun olmalıdır. İşletme adı, ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösteren kayıtlı veya tescilli olmalıdır. 
  2. Tüzüğün hazırlanması: Tüzük, örneğin; A.Ş.’nin idari yapısı, sermaye yapısı, faaliyetleri, idari organlarının görev ve sorumlulukları. 
  3. Sermaye edinimi: Bir yardım sistemi oluşturmak için belirli bir asgari sermaye gereksinimi belirlenmiştir. Bu sermayenin, yatırımcılardan hisse satışı veya yatırım yoluyla yükseltilmesi gerekebilir. 
  4. İdari organların seçimi: AS idari organları genellikle yönetim kurulu ve genel kurul olarak adlandırılır. İdari organlar şirketin  faaliyetlerini kontrol eder ve yönetir.  
  5. Kayıt Prosedürleri: AS, katıldıktan sonra yerel yasalara göre kaydedilmeli veya kurulmalıdır. Bu kayıtlar AS’nin resmen tanınması ve tüzel kişilik kazanması için gereklidir. 
  6. Vergilendirme: AS, vergi siciline kayıtlı olmalı ve yerel vergi yasalarına uygun olarak vergi beyannamesi sunmalıdır.

AS’yi profesyonel bir şekilde bağlamanız önerilir. Bu, tali sistemin oluşturulması ve yönetimi için gerekli yasal ve mali prosedürlerin uygun şekilde uygulanmasını sağlar.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.