fbpx
YENİ!

Sermaye Şirketi Nedir, Nasıl Kurulur?

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

sermaye sirketi nedir nasil kurulur

Sermaye şirketi, ortakların bir araya gelerek sermaye paylarını birleştirdiği ve bu sermayeyi işletme faaliyetleri için kullandığı ticari bir kuruluştur. Sermaye şirketleri, genellikle kar amacı güden kuruluşlardır ve hisse senetlerinin sahiplerine kar payı dağıtabilirler.

Sermaye Şirketi Nedir?

Sermaye şirketi, ortakların bir araya gelerek sermaye paylarını birleştirdiği ve bu sermayeyi işletme faaliyetleri için kullandığı ticari bir kuruluştur. Sermaye şirketi, ortaklarına hisse senetleri aracılığıyla ortaklık payı verir ve bu paylar genellikle sermaye miktarına orantılı olarak belirlenir. Ortaklar, sermaye şirketine sağladıkları sermaye miktarına göre kar payı elde edebilirler.

Sermaye şirketi, genellikle kar amacı güden bir kuruluştur. Ortaklar, şirketin faaliyetlerinden elde edilen kârdan pay alabilirler. Ayrıca, sermaye şirketlerinde sorumluluk sınırlıdır, yani ortaklar şirketin borçlarından kişisel olarak sorumlu değillerdir. Bu, ortakların yalnızca şirkete sağladıkları sermaye miktarıyla sınırlı bir risk taşıdığı anlamına gelir.

Sermaye şirketlerinin yaygın türleri arasında anonim şirket (A.Ş.), limited şirket (Ltd. Şti.) ve komandit şirket (K.Ş.) bulunur. Bu şirket türlerinin belirli kuralları, düzenlemeleri ve yönetim yapıları vardır, ve bu yapılar ülkelere ve yargı sistemlerine göre farklılık gösterebilir.

Sermaye şirketleri, genellikle büyük ölçekli işletmelerin ve yatırımların yönetimi için tercih edilen bir yapıdır. Ortaklar, sermaye şirketi vasıtasıyla işlerini büyütebilir, yatırımlar yapabilir ve riskleri paylaşabilirler. Bu şirketler, yasal bir varlık olarak tanınır, banka hesapları açabilir, mal ve hizmet alabilir, sözleşmeler yapabilir ve yasal haklara sahip olabilirler.

Sermaye Şirketi Nasıl Kurulur?

Sermaye şirketi kurmanın genel adımları şunlardır:

 1. İş Planı: İlk adım, sermaye şirketinin amacını, hedeflerini, faaliyet alanını ve finansal projeksiyonlarını içeren bir iş planı hazırlamaktır. İş planı, şirketin nasıl işleyeceğini ve başarılı olmak için hangi stratejileri uygulayacağını açıklamalıdır.
 2. Şirket Türünün Belirlenmesi: Sermaye şirketi kurmak için belirli bir şirket türünü seçmeniz gerekmektedir. Örneğin, birçok ülkede en yaygın sermaye şirketi türleri, anonim şirket (A.Ş.) veya limited şirket (Ltd. Şti.) olarak bilinir. Bu tür şirketlerin farklı avantajları, vergi yükümlülükleri ve yönetim yapıları olabilir.
 3. Hukuki Süreçler: Şirketin hukuki statüsünü belirlemek ve yerel yasalara uygun olarak işlem yapabilmesi için hukuki süreçleri takip etmek önemlidir. Bu, şirketin ticaret siciline kaydedilmesini, vergi numarası alınmasını ve gerekli izinlerin alınmasını içerebilir.
 4. Sermaye ve Hisse Senetleri: Sermaye şirketi için gereken sermaye miktarını belirleyin ve bu sermayeyi sağlamak için ortaklar arasında hisse senetleri dağıtın. Ortaklar, sermaye paylarına göre şirkete katkıda bulunurlar ve hisse senetleri karşılığında sahiplik payı alırlar.
 5. Yönetim Kurulu ve İdari Süreçler: Yönetim kurulu üyelerini belirleyin ve şirketin yönetim yapısını oluşturun. Ayrıca, şirketin idari süreçlerini belirleyin, iç yönergeler ve politikalar geliştirin ve çalışanların görev ve sorumluluklarını tanımlayın.
 6. Ticari Banka Hesabı ve Vergi İşlemleri: Şirket için ayrı bir ticari banka hesabı açın ve şirketin finansal işlemlerini bu hesaptan yönetin. Ayrıca, vergi mükellefiyetini belirlemek ve gerekli vergi kayıtlarını tutmak için yerel vergi dairesine başvurun.

Sermaye şirketi kurma süreci, ülkenizin yasal düzenlemelerine ve prosedürlerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, yerel yetkililerle iletişime geçmek ve profesyonel bir danışmandan destek almak önemlidir. Ayrıca, sermaye şirketi kurma sürecini düzenleyen yasal mevzuatı ve gereksinimleri anlamak

Bedelli Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Bedelli sermaye artırımı, şirketin kayıtlı sermayesini artırmak için mevcut hissedarlara önceden belirlenmiş bir bedel karşılığında yeni hisse senetleri sunması anlamına gelir. Bedelli sermaye artırımı, sermaye şirketlerinin ek sermaye sağlamak veya borçlarını azaltmak amacıyla başvurdukları bir yöntemdir. İşte bedelli sermaye artırımı sürecinin genel adımları:

 1. Karar Alma: Şirket yönetimi, bedelli sermaye artırımı kararı alır ve bu karar genel kurulda onaylanır. Genel kurul kararı, sermaye artırımının miktarını, hisse senedi fiyatını, bedelin ödenme şeklini ve diğer detayları belirler.
 2. Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi: Bedelli sermaye artırımında yeni çıkarılacak hisse senetlerinin birim fiyatı belirlenmelidir. Bu fiyat, mevcut hissedarlara sunulan hisse senetlerinin nominal değeri ve primi üzerinden hesaplanabilir.
 3. İhraç Belgesinin Hazırlanması: Şirket, bedelli sermaye artırımı için bir ihracat belgesi hazırlar. Bu belge, sermaye artırımının detaylarını, ihraç edilecek hisse senetlerinin miktarını, fiyatını, ödeme şeklini ve diğer gereksinimleri içerir.
 4. Hak Kullanım Süreci: Bedelli sermaye artırımı sürecinde, mevcut hissedarlara yeni hisse senetlerini alma hakkı tanınır. Şirket, mevcut hissedarlara ihraç edilecek hisse senetlerini alma hakkını belirli bir süre boyunca sunar. Hisse senetlerini almak isteyen hissedarlar, belirlenen bedeli öder ve hisse senetlerini alırlar.
 5. Sermaye Artışının Tamamlanması: Hissedarlar, ihraç edilen hisse senetlerini satın aldıktan sonra sermaye artışı tamamlanmış olur. Şirket, sermaye artışının tamamlandığına dair ilgili kayıtları yapar ve hisse senetlerini hissedarların hesaplarına kaydeder.
 6. Sermaye Artışının Ticaret Siciline Bildirilmesi: Sermaye artışının tamamlanmasından sonra, şirketin kayıtlı sermayesi ve hissedarlarının bilgileri güncellenmelidir. Bu bilgiler, ilgili ticaret siciline bildirilir.

Bedelli sermaye artırımı süreci, her ülkenin yasal düzenlemelerine ve şirketin iç yönetim politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlarına bedel ödemeden yeni hisse senetleri tahsis etmesi anlamına gelir. Bu işlem, mevcut hissedarların var olan hisse senetlerine ek olarak bedelsiz hisse senetleri almasını sağlar. Bedelsiz sermaye artırımı yapmak için genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Karar Alma: Şirket yönetimi, bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı alır ve bu karar genel kurulda onaylanır. Kararda, bedelsiz tahsis edilecek hisse senetlerinin miktarı, ne şekilde ve kimlere tahsis edileceği gibi detaylar yer alır.
 2. Hisse Senedi Dağıtım Oranının Belirlenmesi: Bedelsiz sermaye artırımında, dağıtılacak hisse senetlerinin oranı belirlenmelidir. Örneğin, mevcut bir hissedarın her 10 hissesine karşılık 1 bedelsiz hisse senedi tahsis edilecek şeklinde bir oran belirlenebilir.
 3. İhraç Belgesinin Hazırlanması: Bedelsiz sermaye artırımı için bir ihraç belgesi hazırlanır. Bu belgede, hisse senetlerinin bedelsiz olarak tahsis edileceği hissedarların listesi, tahsis edilecek hisse senedi miktarı, oranı ve diğer gerekli bilgiler yer alır.
 4. Hisse Senetlerinin Tahsis Edilmesi: Bedelsiz sermaye artırımında, ihraç edilecek hisse senetleri mevcut hissedarlara orantılı olarak tahsis edilir. Bu tahsis genellikle otomatik olarak yapılır ve hisse senetleri hissedarların hesaplarına kaydedilir.
 5. Sermaye Artışının Tamamlanması: Hissedarlara bedelsiz hisse senetleri tahsis edildikten sonra sermaye artırımı tamamlanmış olur. Şirket, sermaye artışının tamamlandığını ve hisse senetlerinin tahsis edildiğini ilgili mercilere bildirir.

Bedelsiz sermaye artırımı süreci, ülkenin yasal düzenlemelerine ve şirketin iç yönetim politikalarına göre değişebilir. Bu nedenle, ilgili yasal mevzuatı ve gereksinimleri anlamak için yerel yetkililerle danışmanlık yapmak önemlidir.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.