fbpx
YENİ!

Bilanço Nedir? Bilanço Hazırlama Süreci ve Adımları Nelerdir?

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

bilanço nedir nasil hazirlanir

Bilanço, bir şirketin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren bir muhasebe tablosudur. Şirketin varlıkları, yükümlülükleri ve özkaynakları bilançoda detaylandırılmıştır. Bilanço, şirketin ekonomik sonuçlarını değerlendirmek ve mali durumunu anlamak için önemli bir araçtır.

Bilanço Nedir?

Bilanço, bir şirketin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren bir muhasebe tablosudur. Şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını ayrıntılı olarak listeler. Bilanço, şirketin finansal durumunu değerlendirmek ve ekonomik sonuçlarını anlamak için önemli bir araçtır. 

Bilanço genellikle iki ana bölümden oluşur: varlık tarafı (varlıklar) ve kaynak tarafı (yükümlülükler). Varlık tarafı şirketin varlıklarını, yükümlülük tarafı ise şirketin borçlarını ve öz sermayesini gösterir. Aktif ve pasif taraflar eşit olmalıdır, yani. şirketin varlıklarının, yükümlülüklerinin ve özkaynaklarının denkliği sağlanmalıdır. Bu denklik ilkesi şu şekilde ifade edilir:

Varlıklar = Borçlar + Özkaynaklar

Şirketin finansal durumunu analiz etmek için bilançodan çeşitli göstergeler ve metrikler de hesaplanır. Örneğin likidite, borç oranı, özkaynak karlılığı gibi finansal göstergeler bilanço verilerinden elde edilebilir. Bilanço, şirket yönetimi, yatırımcılar, borç verenler ve diğer çıkar grupları için önemli bir bilgi kaynağıdır. 

Bir şirketin varlıklarının, yükümlülüklerinin ve sermayesinin bir dökümünü sağlayarak bir şirketin mali sağlığını, ödeme gücünü, borç yükünü ve öz sermaye gücünü değerlendirmeye yardımcı olur. Ek olarak, bilanço geçmiş performansı izlemek, planlamak ve gelecekteki finansal kararları almak için kullanılabilir.

Bilanço Neden Önemlidir?

Bilanço, bir şirketin mali sağlığını, finansal durumunu ve performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır. İşte bilançonun neden önemli olduğunu gösteren bazı noktalar:

 1. Finansal durumu gösterir: Bilanço, şirketin belirli bir tarihteki varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını ayrıntılı olarak gösterir. Bu şekilde şirketin finansal durumunun bir resmini verir. Bilanço bazında şirketin likiditesi, borç oranı, aktif kalitesi ve kendine yeterliliği değerlendirilmektedir. 
 2. Karar verme sürecini destekler: Bilanço, şirket yönetimi ve karar verme sürecindeki diğer katılımcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır. Şirket yönetimi, gelecekteki yatırım kararları, finansal planlama, bilanço borcu geri ödeme stratejileri gibi konularda bilinçli kararlar alabilir. Yatırımcılar, bilanço verilerini analiz ederek şirketin finansal performansını değerlendirebilir ve yatırım kararlarını buna göre ayarlayabilir. 
 3. Finansal analiz için temel bilgileri sağlar: Bilanço, finansal analiz için temel bilgileri sağlar. Bilanço bilgileri, bir şirketin ödeme gücü, karlılığı, verimliliği ve ödeme gücü gibi finansal göstergeleri hesaplamak için kullanılır. Bu analizler, şirketin finansal gelişimini anlamak, trendleri izlemek ve karar verme sürecine yön vermek açısından önemlidir. 
 4. Menfaat sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması: Bilanço, şirketin menfaat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılar. Bir şirketin hissedarları, borç verenleri, tedarikçileri ve müşterileri, şirketin mali durumunu anlamak ve güvenilirliğini değerlendirmek için bilançoya bakar. Bilanço, şirketin şeffaflığını artırır ve paydaşlar arasında güven oluşturur. 
 5. Yasal gerekliliklere uygundur: Birçok ülkede, şirketlerin periyodik olarak bilanço hazırlaması ve yayınlaması konusunda yasal bir gereklilik vardır. Bu, şirketlerin finansal durumlarını açıkça göstermelerini ve finansal raporlama standartlarını karşıladıklarından emin olmalarını gerektirir.

Bilançonun Üç Bileşeni Nedir?

Bilanço, bir şirketin mali durumunu gösteren ve varlıkları, borçları ve özkaynakları içeren üç temel bileşene sahiptir. Bu bileşenler şunlardır:

 1. Varlıklar: Varlıklar, bir şirketin finansal değerlerini temsil eder. Buna nakit, alacaklar, envanter, yatırımlar, sabit varlıklar (binalar, makineler vb.) gibi şirket varlıkları dahildir. Varlıklar, bir şirketin faaliyetlerini ve gelirlerini sürdürme yeteneğini yansıtır. 
 2. Yükümlülükler: Yükümlülükler, şirketin mali yükümlülüklerini ifade eder. Bu kategori, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini (borçlar, ödenmemiş faturalar vb.) ve uzun vadeli yükümlülüklerini (krediler, tahviller vb.) içerir. Yükümlülükler, şirketin dış kaynaklardan aldığı fonları temsil eder. 
 3. Öz sermaye: Öz sermaye, şirket sahiplerinin mülkiyetini temsil eder. Bir şirketin öz sermaye, birikmiş karlar, gelir tabloları gibi öz sermaye bileşenleri vardır. Öz sermaye, şirket sahiplerine yapılan ödemeleri, şirket karlarını ve hisse senedi ihraçlarından elde edilen geliri yansıtır.

Bilanço bu üç unsuru birleştirir ve şirketin mali durumunu gösteren bir mali tablo oluşturur. Şirketin varlıkları, yükümlülükleri ve özkaynakları bir denge sağlamalıdır, yani. varlıkların toplamı, borçların ve özkaynakların toplamına eşit olmalıdır. Bu denklik ilkesi dengenin temelidir.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço hazırlama süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Varlık Bileşenlerinin Belirlenmesi:
  • Nakit ve nakit benzerleri
  • Alacaklar 
  • Stoklar 
  • Yatırımlar 
  • Sabit varlıklar 
  • Diğer varlıklar 
 2. Borç Bileşenlerinin Belirlenmesi:
  • Kısa vadeli borçlar 
  • Uzun vadeli borçlar
  • Diğer borçlar
 3. Özkaynak Bileşenlerinin Belirlenmesi:
  • Hisse senedi sermayesi 
  • Kar yedekleri 
  • Kâr/zarar hesapları 
  • Diğer özkaynak bileşenleri 
 4. Bilanço Tablosunun Hazırlanması:
  • Varlık tarafı (aktif): Varlık bileşenleri, genellikle likiditede sıralanır ve en likit varlıklar en üstte yer alır.
  • Kaynak tarafı (pasif): Borç ve özkaynak bileşenleri, genellikle vadeye göre sıralanır. Kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar ve özkaynaklar sırasıyla listelenir.
  • Bilanço tablosu, varlık tarafını sol tarafta ve kaynak tarafını sağ tarafta olacak şekilde düzenlenir.
 5. Denetim ve Düzeltmeler:
  • Hazırlanan bakiye dikkatlice okunmalı ve varsa hatalar veya eksiklikler düzeltilmelidir. 
  • Bilanço, finansal raporlama standartlarına uygunluğu doğrulamak için bir denetime tabi tutulabilir.

Bilanço hazırlama süreci, işletmenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve finansal raporlama gerekliliklerine bağlı olarak değişebilir. 

Profesyonel muhasebe ve finansal uzmanlık, genellikle bu sürecin doğru ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Bilanço Analizi Nasıl Yapılır?

Bilanço analizi, bir şirketin bilanço bilgilerini inceleyerek finansal durumunu, kârını ve istikrarını değerlendirme yöntemidir. İşte bilanço analizi yaparken kullanılan bazı yaygın yöntemler:

 1. Oran Analizi:
  • Likidite Oranları: Şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılayabilme yeteneğini ölçer.
  • Borçluluk Oranları: Şirketin borç seviyesini ve finansal yapıyı değerlendirir.
  • Karlılık Oranları: Şirketin karlılık performansını ölçer.
 2. Dikey Analiz:
  • Dikey analiz, bilanço kalemleri ile diğer kalemler arasındaki ilişkileri hesaplayarak eğilimleri ve değişiklikleri değerlendirmeye odaklanır. Örneğin varlıkların bilanço içindeki payı veya toplam borç içindeki yükümlülüklerin payı gibi oranlar hesaplanabilir.
 3. Yatay Analiz:
  • Yatay analiz, zaman içinde bilanço kalemlerindeki değişiklikleri inceler. Önceki dönemlere göre faiz oranlarındaki ve tutarlarındaki değişimler analiz edilir. Bu sayede şirketin gelişim trendleri ve büyüme potansiyeli değerlendirilebilir.
 4. Trend Analizi:
  • Bilanço kalemlerindeki değişiklikleri ve eğilimleri zaman içinde analiz edin. Geçmiş dönem bilançoları karşılaştırılarak aktif, pasif ve özkaynak bileşenlerinin gelişim ve değişimleri gözlemlenebilmektedir.
 5. Karşılaştırmalı Analiz:
  • Şirketin bilançosunu, benzer sektördeki diğer şirketlerin bilançolarıyla karşılaştırarak performansını değerlendirmek mümkündür. Bu karşılaştırma, sektör ortalamaları, endüstri standartları veya rakip şirketlerin verileri kullanılarak yapılabilir.

Bilanço analizi, bir şirketin finansal durumunu, risklerini, kârlılığını ve büyüme potansiyelini değerlendirmek için önemli bir araçtır. Ancak finansal analiz konusunda deneyim sahibi olmanız doğru sonuçları elde etmek ve yorumlamak için önemlidir. Profesyonel finansal bilgi ve endüstri bilgisi, doğru bilanço analizi için gereklidir.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.