fbpx
YENİ!

Agile Marketing Nedir? E-ticaret Sitelerine Faydaları Nelerdir?

Agile, Hızlı, esnek ve yinelemeli proje veya iş yönetimi sağlayan bir yönetim ve iş süreci yaklaşımıdır. Agile, öncelikle yazılımdan kaynaklanan ve daha sonra diğer endüstrilere yayılan bir yöntemdir. Geleneksel süreçlere alternatif bir yaklaşım olarak ortaya çıkan Agile, bir dizi temel ilkeye dayalıdır ve ekip odaklı, duyarlı, yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşım kullanır.

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

agile marketing nedir

Agile Marketing geleneksel pazarlamaya kıyasla daha esnek, verimli ve müşteri odaklı bir pazarlama stratejisidir. Bu yaklaşım, hızla değişen pazar koşullarına girişimci bir ruhla uyum sağlamayı ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Agile Nedir?

Agile, Hızlı, esnek ve yinelemeli proje veya iş yönetimi sağlayan bir yönetim ve iş süreci yaklaşımıdır. Agile, öncelikle yazılımdan kaynaklanan ve daha sonra diğer endüstrilere yayılan bir yöntemdir. Geleneksel süreçlere alternatif bir yaklaşım olarak ortaya çıkan Agile, bir dizi temel ilkeye dayalıdır ve ekip odaklı, duyarlı, yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşım kullanır.

Agile, aşağıdaki prensipler üzerine inşa edilmiştir:

 1. Bireyler ve iletişim: Agile, bireysel ve grup çalışmasına önem verir. İyi bir iletişim ve işbirliği ortamı oluşturmak, projenin başarısı için önemlidir. 
 2. Çalışan yazılım/ürün: Agile bir yaklaşımda temel amaç, çalışan bir yazılım veya ürünü hızlı bir şekilde teslim etmektir. Süreç boyunca geri bildirim alınabilmesi ve iyileştirmelerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için iteratif ve artımlı bir yaklaşım kullanılır. 
 3. Müşteri ile işbirliği: Agile, müşteri odaklılık ilkesine dayanmaktadır. İhtiyaçların doğru anlaşılması ve gereksinimlerin doğru bir şekilde karşılanabilmesi için müşteri veya kullanıcıların sürece katılımı önemlidir.  
 4. Değişime uyum sağlama: Agile, değişime hızlı adaptasyonu teşvik eder. İhtiyaçlar, gereksinimler ve pazar koşulları sürekli değişiyor ve Agile, bu değişikliklere hızla yanıt verme esnekliği sağlıyor. 
 5. Teknik mükemmellik: Agile, yüksek kaliteli ve dayanıklı bir ürün veya yazılım geliştirmeye odaklanır. Amacı, iyi düşünülmüş, test edilmiş ve teknik olarak mükemmel çözümler yaratmaktır.

Agile yaklaşımı, projelerin küçük işletme birimlerine bölündüğü “sprint” adı verilen kısa süreler kullanır. Her sprint sonunda çalışan bir  ürün oluşturulur ve müşteri geri bildirimi alınır. Bu geri bildirim, gerektiğinde iyileştirmek ve ayarlamak için sonraki sprintlerde kullanılacaktır.

Agile Marketing (Çevik Pazarlama) Nedir?

Agile Marketing, pazarlama stratejilerinin ve kampanyaların hızlı, esnek ve müşteri odaklı olarak yönetildiği bir pazarlama yöntemidir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak çevik pazarlama, işbirlikçi ekipler, hızlı yinelemeler ve veriye dayalı kararlar gibi çevik yöntemler kullanır.

Agile Marketing’in ana prensipleri şunlardır:

 1. Ekip tabanlı işbirliği: Çevik pazarlama, farklı disiplinlerden ekipleri bir araya gelip işbirliği yapmaya teşvik eder. Pazarlama, tasarım, içerik oluşturma, analitik ve diğer ekipler, hızlı kararlar almak ve projeleri yönetmek için birlikte çalışır. 
 2. Hızlı yinelemeler: Çevik pazarlama, pazarlama projelerini küçük parçalara ayırır ve hızlı yinelemelerle çalışır. Tüm projeyi beklemek yerine küçük adımlarla yola çıkarak hızlı sonuçlara ulaşmayı hedefler. Bu şekilde hızlı bir şekilde test edebilir, geri bildirim alabilir ve stratejileri değiştirebilirsiniz. 
 3. Müşteri odaklılık: Çevik pazarlama, müşteri ihtiyaçlarına odaklanır ve müşteri geri bildirimlerine değer verir. Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve katma değer üretmek için müşterilerle sürekli iletişim halindeyiz. Bu sayede pazarlama stratejileri müşteri beklentilerini daha iyi karşılar ve müşteri memnuniyeti artar.  
 4. Veriye dayalı kararlar: Çevik pazarlama, veri analizine ve metriklere dayalı karar vermeyi teşvik eder. Kampanya performansını izlemek, verilere dayalı stratejileri analiz etmek ve optimize etmek için sürekli geri bildirim alıyoruz. Veriye dayalı kararlar, daha etkili ve başarılı pazarlama kampanyalarına yol açar.  
 5. Esneklik ve uyarlanabilirlik: Çevik pazarlama, hızla değişen pazar koşullarına ve trendlerine uyum sağlamayı amaçlar. Planlama ve stratejik süreçlerin yanı sıra hızlı değişiklik yapabilme yeteneği, pazarlama stratejilerinin rekabetçi ve dinamik bir ortamda etkinliğini sağlar.

Agile Marketing, daha esnek, verimli ve müşteri odaklı bir pazarlama yaklaşımı olduğu için özellikle dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması ve e-ticaret gibi hızla değişen ve yenilikçilik gerektiren alanlarda kullanılmaktadır.

Agile Marketing’in Diğer Pazarlama Yaklaşımlarından Farkları Nelerdir?

Agile Marketing, diğer geleneksel pazarlama yaklaşımlarından bazı önemli farklara sahiptir. İşte Agile Marketing’in diğer pazarlama yaklaşımlarından farkları:

 1. Esneklik ve hız: Agile marketing, hızla değişen pazar koşullarına  hızlı bir şekilde uyum sağlama ve yanıt verme yeteneğini vurgular. Geleneksel pazarlama genellikle daha uzun planlama ve uygulama süreçleri alırken, çevik pazarlama küçük adımlarla ve hızlı yinelemelerle çalışır. Bu daha hızlı sonuç alınmasını sağlar. 
 2. İşbirliği ve ekip çalışması: Agile marketing, farklı disiplinlerden ekipleri birlikte çalışmaya teşvik eder. Pazarlama, tasarım, içerik üretimi ve analitik gibi ekipler, hızlı kararlar almak ve projeleri yönetmek için bir araya gelir ve işbirliği yapar. Bu, daha etkili iletişim ve işbirliği sağlar.  
 3. Müşteri odaklılık: Agile marketing, müşteri ihtiyaçlarına odaklanır ve müşteri geri bildirimlerine değer verir. Müşterilerle sürekli iletişim halinde olunarak ihtiyaç ve beklentileri daha iyi anlaşılır. Bu sayede pazarlama stratejileri müşteri beklentilerini daha iyi karşılayabilir. 
 4. Veriye dayalı kararlar: Agile marketing, veri analizine ve metriklere dayalı karar vermeyi teşvik eder. Kampanyaların etkinliğini kontrol etmek için sürekli geri bildirim alıyoruz, stratejiler analiz ediliyor ve verilere göre optimize ediliyor. Bu sayede daha etkili ve başarılı pazarlama faaliyetleri hayata geçirilebilir. 
 5. Değişime uyum sağlama: Agile marketing, değişime hızlı adaptasyonu vurgular. Geleneksel pazarlama  daha öngörülebilir ve statik bir planlama sürecini takip etme eğilimindeyken, çevik pazarlama esnekliği ve uyarlanabilirliği destekler. Hızla değişen pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek için sürekli adaptasyon ve optimizasyon gerçekleşir.

Sonuç olarak, Agile Marketing, diğer geleneksel pazarlama yöntemlerinden esneklik, müşteri odaklılık, yanıt verebilirlik ve veriye dayalı kararlar gibi özelliklerle ayrılır. Bu yaklaşım, özellikle hızla değişen ve rekabetçi pazarlarda daha verimli ve etkili  pazarlama stratejilerine olanak tanır.

E-ticaret Siteleri için Agile Marketing Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

E-ticaret siteleri için Agile Marketing stratejisi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Hedef Belirleme: Öncelikle, e-ticaret web siteniz için hedeflerinizi belirleyin. Bu hedefler, satış büyümesi, müşteri memnuniyeti ve marka bilinirliği gibi faktörleri içerebilir. Net ve ölçülebilir hedefler belirlemek, stratejinin bir liderlik çerçevesi oluşturmasına yardımcı olur.  
 2. Müşteri Segmentasyonu: Hedef kitlenizi anlamak için müşterilerinizi segmentlere ayırın. Her segmentin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak, pazarlama stratejilerini geliştirmek için çok önemlidir. 
 3. Yinelemeli Planlama: Çevik pazarlamanın temel özelliklerinden biri yinelemeli ve artımlı planlamadır. Stratejinizi küçük parçalara bölerek ve hızlı yinelemelerle çalışarak başlayın. Öncelikli hedeflere odaklanın ve sonuçları hızla değerlendirin.  
 4. Veri Toplama ve Analizi: E-ticaret sitenizdeki verileri izleyin ve analiz edin. Trafik kaynakları, dönüşüm oranları ve kullanıcı davranışı gibi metrikleri izleyerek stratejilerinizi optimize edebilirsiniz. Google Analytics veya diğer analitik araçları kullanarak verileri düzenli olarak değerlendirin.  
 5. İşbirlikçi Ekipler Oluşturma: Çevik pazarlama, farklı disiplinlerden ekipleri birlikte çalışmaya teşvik eder. Pazarlama, tasarım, içerik üretimi ve geliştirme gibi ekipleri bir araya getirerek sürekli iletişim ve işbirliği ortamı yaratın. Ortak hedeflerin üzerinden geçmek, bir stratejiyi daha etkili hale getirir. 
 6. Hızlı ve deneme yanılma süreçleri: Çevik Pazarlama, hızlı test ve deneme yanılma süreçlerini benimser. Farklı pazarlama kampanyalarını, içeriklerini veya kanallarını sürekli olarak test ederek geri bildirim toplayın ve stratejilerinizi  geliştirin.  
 7. Geri bildirim toplayın: Müşterilerinizle iletişim kurun ve geri bildirimlerini alın. Anketler, incelemeler ve sosyal medya etkileşimleri gibi kanallar aracılığıyla müşteri geri bildirimlerini toplamak ve analiz etmek, pazarlama stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Agile Marketing Stratejisinin E-ticaret Siteleri İçin Faydaları Nelerdir?

Agile Marketing stratejisinin e-ticaret siteleri için birçok faydası bulunmaktadır:

 1. Hızlı uygulama: Agile marketing, hızla değişen dijital pazarlama ortamına hızla yanıt verme yeteneği sunar. Küçük adımlarla ve hızlı yinelemelerle çalışarak pazarlama stratejilerini hızla uygulayabilirsiniz. Bu sayede yeni ürünler veya kampanyalar daha hızlı bir şekilde piyasaya sunulabilir. 
 2. Müşteri odaklılık: Agile marketing, müşteri geri bildirimlerine dayalı  pazarlama stratejileri oluşturur. Müşteri ihtiyaçlarına ve geri bildirimlerine hızlı  yanıt vermek, müşteri memnuniyetini artırır ve sadakat oluşturur. Müşteri odaklı bir yaklaşım, e-ticaret web sitenizin rekabet avantajını artıracaktır. 
 3. Veriye dayalı kararlar: Agile marketing, veri analizine ve metriklere dayalı karar vermeyi teşvik eder. E-ticaret sitesi analizlerinizi takip ederek pazarlama stratejinizi optimize edebilirsiniz. Hangi kanalların daha etkili, hangi kampanyaların daha fazla sonuç getirdiğini belirleyerek bütçenizi en verimli şekilde kullanabilirsiniz.  
 4. Esneklik ve uyarlanabilirlik: Agile marketing, hızla değişen pazar koşullarına ve trendlerine uyum sağlamanıza olanak tanır. E-ticaret sektörü sürekli olarak yeni yeniliklerle karşı karşıyadır, bu nedenle esnek bir yaklaşım rekabet avantajınızı artırır. Agile marketing, hızla değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlama yeteneği sunar.  
 5. İşbirliği ve verimlilik: Agile marketing, işbirlikçi ekiplerin oluşturulmasını teşvik eder. Farklı disiplinlerden  ekiplerin bir araya gelerek iş birliği yapması, pazarlama stratejilerinin daha etkin yönetilmesini sağlar. İşbirliğini, fikir alışverişini ve yaratıcılığı teşvik eder.  
 6. Sürekli iyileştirme: Agile marketing, stratejilerin sürekli test edilmesine ve iyileştirilmesine dayanır. Veriye dayalı geri bildirim, kampanyaların ve stratejilerin optimizasyonunu sağlar. Bu sayede daha etkili pazarlama sonuçları elde edebilirsiniz.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.