fbpx
YENİ!

Nöro Pazarlama Nedir? Markalar Tarafından Nasıl Kullanılır?

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

Nöro pazarlama nedir?

Nöro marketing, beyin ve sinir sistemi üstündeki tepkileri inceleyerek tüketicilerin satın alma davranışlarını algılamak ve etkilemek amacıyla marketing stratejileri gerçekleştiren bir disiplindir. Bu yöntem, nörobilim ve marketing arasındaki kesişme noktasında yer alır.

Nöro Pazarlama Nedir?

Nöro marketing, nörobilim ve marketing arasındaki disiplinlerarası bir alan olarak tanımlanabilir. Temel olarak, nörolojik süreçler ve beyin fonksiyonları üstünde odaklanarak tüketici davranışlarını idrak etmek ve marketing stratejilerini optimize etmek amacını taşır. 

Nöro marketing, tüketici beyninin iyi mi çalıştığını ve nörolojik düzeyde hangi faktörlerin satın alma kararlarını etkilediğini anlamaya çalışır. Beyin, insan davranışının temelinde yer alır ve bilgili yada bilinçsiz olarak alışveriş tercihlerimizi, marka tercihlerimizi ve satın alma kararlarımızı etkiler. Bu alanda meydana getirilen araştırmalar çoğu zaman beyin görüntüleme tekniklerini, biyometrik ölçümleri ve psikofizyolojik tepkileri kullanır. Örneğin, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI), elektroensefalografi (EEG) ve dermal reaksiyon ölçümü benzer biçimde yöntemler, tüketicilerin beyin aktivitesini, dikkat seviyelerini, romantik tepkilerini ve alaka odaklarını ölçmek için kullanılabilir. 

Nöro marketing araştırmaları, markaların tüketicilerin beyninde iyi mi daha müessir olabilecekleri mevzusunda anlak geliştirmelerine destek olur. Örneğin, reklamların yada ürün ambalajlarının hangi özelliklerinin tüketicilerin dikkatini çekmiş olduğu yada hangi romantik tepkileri uyandırdığı belirlenebilir. Bu bilgiler, marketing stratejilerinin tasarımında kullanılabilir ve markaların hedef kitlelerine daha cazibeli ve etkisinde bırakan bir biçimde ulaşmalarına destek olabilir. Nöro marketing, tüketicilerin satın alma davranışlarını idrak etmek için geleneksel anketler yada odak gruplarından değişik bir yaklaşım sunar. 

Beyin aktivitesi ve nörolojik tepkilerle alakalı reel zamanlı veriler kullanılarak, tüketicilerin bilinçaltı düzeydeki tercihleri ve reaksiyonları ile alakalı daha çok malumat elde edilebilir. Ancak, nöro marketing şekilleri ahlaki açıdan kırılgan bir konudur. Kişisel gizlilik ve ahlaki standartların korunması, bu alanda çalışanların ehemmiyet vermesi ihtiyaç duyulan mühim konulardır. Tüketicilerin rızası alınmalı ve verilerin gizliliği sağlanmalıdır.

Nöro Pazarlama Nasıl Çalışır?

Nöro pazarlama, tüketicilerin beyninin çalışma biçimlerini ve nörolojik tepkilerini anlamak için çeşitli araştırma tekniklerini kullanır. İşte nöro pazarlamanın genel olarak nasıl çalıştığına dair bir açıklama:

 • Araştırma Hedefi Belirleme: İlk adım, markanın yada pazarlamacının algılamak istediği mevzuyu ve hedefleri belirlemektir. Örneğin, bir reklamın tesirini ölçmek, bir ürünün çekiciliğini değerlendirmek yada marka sadakatini incelemek benzer biçimde hedefler olabilir. 
 • Veri Toplama: Nöro marketing araştırmaları çoğu zaman beyin görüntüleme teknikleri, biyometrik ölçümler ve psikofizyolojik tepkilerin izlenmesi benzer biçimde şekilleri kullanır. Örneğin, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI), tüketicinin beyin aktivitesini 3D sahneler halinde kaydederek, reklamlar yada mamüller karşısında hangi beyin bölgelerinin etkinleştiğini gösterir. EEG (elektroensefalografi), beyin aktivitesini ölçmek için elektrotlar kullanırken, dermal reaksiyon ölçümü, cilt direnci benzer biçimde fiziksel tepkileri izler. 
 • Veri Analizi: Toplanan veriler, istatistiksel çözümleme ve nörolojik yorumlama teknikleri kullanılarak değerlendirilir. Örneğin, bir reklamın beyin aktivitesi üstündeki tesirini algılamak için, fMRI taramalarının analiziyle muayyen beyin bölgelerindeki aktiviteler incelenebilir. Bu analizler, tüketicilerin dikkat seviyesi, romantik tepkileri ve alaka odaklarını anlamada destek olabilir. 
 • Sonuçların İncelenmesi ve Uygulama: Nöro marketing araştırmalarının sonuçları, markaların marketing stratejilerini optimize etmelerine destek olur. Analizler, reklam yada ürün tasarımlarında değişimler yapılması, hedef kesime yönelik marketing iletişiminin geliştirilmesi yada ürünün ambalajının yine tasarlanması benzer biçimde tavsiyeler sunabilir.

Nöro pazarlama, tüketicilerin bilgili yada bilinçsiz düzeydeki tercihlerini ve satın alma davranışlarını algılamak için daha derin bir görüş açısı sunar. Beyin aktivitesi, dikkat, romantik tepkiler, bellek ve öteki kognitif süreçlerin izlenmesi, markaların tüketicilerin beklentilerini ve gereksinimlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Bu da markaların ürünlerini yada hizmetlerini daha etken bir biçimde pazarlamalarına ve tüketici deneyimini optimize etmelerine destek olur.

Markalar Nöro Pazarlamayı Nasıl Kullanır?

Markalar, nöro pazarlamayı kullanarak tüketicilerin davranışlarını anlamak ve pazarlama stratejilerini optimize etmek için çeşitli yöntemler ve uygulamalar kullanabilir. İşte markaların nöro pazarlamayı nasıl kullanabileceğine dair bazı örnekler:

 • Reklam ve İletişim Stratejileri: Nöro pazarlama, markaların reklam ve yazışma materyallerini optimize etmelerine destek olur. Beyin görüntüleme teknikleri yada biyometrik ölçümler kullanılarak, reklamların yada yazışma materyallerinin tüketicilerin dikkatini çekmek, romantik reaksiyon uyandırmak yada bellekte kalıcı iz bırakmak için iyi mi optimize edileceği belirlenebilir. 
 • Ürün Tasarımı ve Ambalaj: Nöro pazarlama, ürün tasarımı ve ambalajın tüketiciler üstündeki tesirini idrak etmek için kullanılabilir. Hangi renklerin yada şekillerin tüketici beyninde daha kuvvetli tepkiler uyandırdığını belirlemek, markaların ürünlerini daha cazibeli ve dikkat cazibeli hale getirmelerine destek olabilir. 
 • Fiyatlandırma Stratejileri: Nöro pazarlama, fiyatlandırma stratejilerinin tüketici algısı üstündeki tesirini idrak etmek için kullanılabilir. Örneğin, tüketicilerin beyninde fiyat algısıyla alakalı değişik beyin yerleri arasındaki ilişkiyi inceleyebilir ve fiyat etiketleri yada promosyonlar üstündeki farklılıkların satın alma kararlarını iyi mi etkilediğini belirleyebilir. 
 • Mağaza Dizaynı ve Deneyimi: Nöro pazarlama, mağaza dizaynı, müzik seçimi, kokular ve öteki duyusal unsurların tüketici davranışları üstündeki tesirini incelemek için kullanılabilir. Markalar, mağaza ortamını optimize ederek tüketicilerin daha uzun vakit kalmasını, ürünleri daha çok keşfetmesini ve satın alma olasılığını artırmayı hedefleyebilir. 
 • Marka Sadakati ve Müşteri Deneyimi: Nöro pazarlama, marka sadakati ve alan kişi deneyimini geliştirmek için kullanılabilir. Beyin aktivitesini ölçerek, tüketicilerin markayla rabıta kurma ve markaya karşı romantik bağlılık oluşturma süreçlerini idrak etmek olası olabilir. Bu bilgiler, markaların alan kişi deneyimini kişiselleştirme ve marka sadakatini artırma stratejilerini optimize etmelerine destek olur.

Önemli bir nokta, nöro pazarlamanın etik kurallar ve tüketici gizliliği konusunda dikkatli olunması gereken bir alan olmasıdır. Markaların nöro pazarlama yöntemlerini kullanırken etik standartlara uygun hareket etmeleri ve tüketicilerin gizlilik haklarını korumaları önemlidir.

Nöro Pazarlama Teknikleri?

Nöro pazarlama, tüketicilerin beyin ve sinir sistemi tepkilerini ölçmek ve anlamak için çeşitli teknikler kullanır. İşte nöro pazarlama alanında yaygın olarak kullanılan bazı teknikler:

 • Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI): fMRI, beyin aktivitesini 3D sahneler halinde kaydetmek için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Tüketiciler, fMRI tarayıcısına yerleştirilir ve muayyen bir uyarıcıya (örneğin, reklam, ürün, ambalaj) maruz bırakılır. Bu şekilde, beyindeki faal bölgelerin tespit edilmesi ve reklamlar yada mamüller karşısında iyi mi tepkiler verildiğinin anlaşılması hedeflenir. 
 • Elektroensefalografi (EEG): EEG, beyin aktivitesini ölçmek için kullanılan bir tekniktir. Elektrotlar vasıtasıyla beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydeder. Tüketiciler, EEG cihazıyla birleştirilmiş olarak muayyen bir uyarıcıya maruz bırakılır. EEG, tüketici dikkatini, alaka seviyelerini ve romantik tepkilerini ölçmek için kullanılabilir. 
 • Göz İzleme: Göz seyretme teknikleri, tüketicilerin göz hareketlerini takip etmek ve dikkat dağılımını idrak etmek için kullanılır. Özel kameralar yada gözlüklerle tüketicinin göz hareketleri kaydedilir ve çözümleme edilir. Bu şekilde, reklamlar yada mamüller karşısında tüketicinin nereye baktığı, hangi unsurlara odaklandığı ve alaka düzeyi belirlenebilir. 
 • Deri Tepki Ölçümü: Deri reaksiyon ölçümü, tüketicilerin romantik tepkilerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Deri direnci, stres yada romantik uyarılarla değişim gösterir. Özel sensörler vasıtasıyla deri direnci ölçülerek, tüketicinin reklamlar yada mamüller karşısında iyi mi bir romantik reaksiyon verdiği anlaşılabilir. 
 • Nörogörüntüleme: Nörogörüntüleme, beyin aktivitesini kaydetmek ve görüntülemek için kullanılan bir takım tekniktir. Bunlar içinde fMRI, PET (pozitron emisyon tomografisi), SPECT (tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi) ve MEG (manyetik enkefalogram) bulunur. Bu teknikler, beyin bölgelerindeki aktiviteyi haritalamak ve tüketicilerin reklamlar yada mamüller karşısında iyi mi tepkiler verdiğini idrak etmek için kullanılabilir.

Bu teknikler, nöro pazarlama araştırmalarında kullanılan yaygın araçlardır. Her biri, tüketicilerin beyin aktivitesini, dikkat seviyesini, duygusal tepkilerini ve ilgi odaklarını ölçmek ve anlamak için farklı bir yaklaşım sunar. Ancak, bu tekniklerin kullanımıyla ilgili etik konular ve veri gizliliği önemlidir ve araştırmaların bu yönde yapılması gerekmektedir.

Nöro Pazarlama Örnekleri

Nöro pazarlama, birçok farklı sektörde ve pazarlama stratejisinde kullanılan bir yaklaşım olarak çeşitli örnekler sunar. İşte nöro pazarlamanın bazı örnekleri:

 • Reklam Optimizasyonu: Bir markanın reklam kampanyalarını nöro marketing prensiplerine nazaran optimize etmesi bir örnektir. Reklamlar, beyin aktivitesi ve romantik tepkileri ölçmek için fMRI yada EEG şeklinde yöntemlerle kontrol edilebilir. Bu testlerin sonuçlarına dayanarak, reklamların hangi unsurlarının tüketicilerde daha kuvvetli bir tesir yarattığı belirlenebilir. Buna nazaran, reklam metinleri, görsel öğeler, müzik yada renkler şeklinde unsurlar değiştirilerek daha etken reklam kampanyaları oluşturulabilir. 
 • Ürün Tasarımı: Nöro marketing, ürün tasarımında da etken olabilir. Örneğin, bir elektronik cihazın kullanıcı arayüzünün optimize edilmesi için EEG kullanılabilir. Bu yöntemle, kullananların hangi arayüz tasarımlarının daha basit anlaşılabilir yada daha cazibeli olduğu belirlenebilir. Buna nazaran, ürünün kullanıcı dostu bir tasarıma haiz olması sağlanabilir. 
 • Fiyatlandırma Stratejileri: Nöro marketing, fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Beyin aktivitesi ve deri tepkisi ölçümleriyle tüketicilerin fiyat algısı ve değerlendirmeleri anlaşılabilir. Bu bilgiler, fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesinde destek olur. Örneğin, tüketicilerin indirimler yada promosyonlar karşısındaki beyin tepkileri çözümleme edilerek, hangi fiyatlandırma politikalarının tüketicileri daha çok cezbettiği belirlenebilir. 
 • Mağaza Dizaynı: Nöro marketing, mağaza dizaynı ve alan kişi deneyimini geliştirmek için kullanılabilir. Örneğin, göz seyretme teknikleriyle tüketicilerin mağazada hangi ürünlere daha çok alaka gösterdiği belirlenebilir. Bu bilgi, ürün yerleşimini optimize etmek yada tüketiciye yönelik satış teşviklerini çoğaltmak için kullanılabilir. 
 • Marka Sadakati: Nöro marketing, marka sadakati üstünde de etken olabilir. Beyin görüntüleme teknikleriyle, markayla alakalı romantik bağların beyinde iyi mi oluştuğu ve marka sadakatinin iyi mi artırılabileceği incelenebilir. Bu bilgiler, markaların alan kişi deneyimini kişiselleştirmek, marka bağlılığını çoğaltmak ve alan kişi sadakatini sağlamak için marketing stratejilerini şekillendirmelerine destek olur.

Bu örnekler, nöro pazarlamanın farklı alanlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak, nöro pazarlama uygulamaları etik kurallar ve veri gizliliği konularında dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.