fbpx

🎁 Özel hediyelerle birlikte gelen Yıllık Entegrasyon kampanyasını inceleyin!

YENİ!

KOSGEB Girişimci Destekleri Nelerdir?

KOSGEB destekleri, Türkiye’de kurulan küçük ve orta ölçekli işletmelere ekonomik anlamda önemli katkılar sunmaktadır.

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

KOSGEB Girişimci Destekleri Nelerdir?

KOSGEB destekleri, Türkiye’de kurulan küçük ve orta ölçekli işletmelere ekonomik anlamda önemli katkılar sunmaktadır. Aynı zamanda yeni işletme açma sürecinde olan, KOBİ statüsündeki şirketler de desteklerden yararlanabilmektedir. KOSGEB girişimci desteği olarak adlandırılan programa yeni fikirleri olup da hibe almak isteyen girişimciler başvurabilmektedir.

Girişimci destekleri, 2019 yılından bu yana “geleneksel girişimci desteği” ve “ileri girişimci desteği” olarak sağlanmaktadır. Her sektörden girişimciyi desteklemeyi amaçlayan programa tüm şahıs veya sermaye şirketleri başvurabilir. Temelde KOSGEB desteklerinin amacı başarılı işletmelerin kurulması ve sürdürülmesinin sağlanmasıdır.  Ancak programa başvurmak isteyen adayların belirli KOSGEB şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB’in açılımı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” şeklindedir. Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından 12 Nisan 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3624 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında etkinlik gösteren KOSGEB, kuruluşundan bu yana günbegün büyümüştür. KOSGEB destekleri zaman içerisinde büyük ölçüde artış göstermiştir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar. KOSGEB desteği, kobi’lerin payını arttırarak yeni istihdam alanları yaratmayı ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı amaçlamaktadır. İşsizlik sorununu çözmeye yönelik güçlü bir adım olan KOSGEB destekleri sayesinde yeni iş kolları oluşturulmaktadır.

Ticari hayata atılmayı hedefleyen pek çok vatandaş, KOSGEB hibelerinden yararlanarak hayallerine kavuşmuştur. İşletme açmanın önündeki sermaye engeline çözüm getiren program, tüm yenilikçi fikirlere açıktır. Katma değeri yüksek olan ve uluslararası pazarı hedefleyen kobi’lere öncelik verilmektedir. 2022 yılının ilk çeyreğinde, meslek lisesi ve üniversite mezunlarının istihdamına yönelik çalışma başlatıldığı duyurulmuştur.

KOSGEB destekleri, geri ödemeli (kredi) ve geri ödemesiz (hibe) olarak iki şekilde sağlanmaktadır. Programdan yararlanarak iş yeri açmak isteyen vatandaşlara 50 bin TL’ye kadar KOSGEB hibe desteği sunulmaktadır. KOSGEB kredi desteğinden faydalanmak isteyenler için ise tutar 100 bin TL’nin üzerindedir. Ancak her işletme açmak isteyen vatandaş için sonuç olumlu değerlendirilememektedir.

KOSGEB’e Kimler Başvurabilir?

KOSGEB destekleri programına şahıs veya sermaye şirketi sahibi tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilir. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve daha önce destek almamış olmak yeterlidir. Yeni iş kurmak veya iş yerini geliştirmek isteyen herkese açıktır. İşletme sahibi olup KOSGEB kredi desteğinden faydalanmak isteyenlerin meslek odasına kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Girişimciler veya girişimci adayları çok sayıda farklı sebeple KOSGEB desteklerine başvuruda bulunabilmektedirler. İş kurmanın yanı sıra işletmesinin donanımını yenilemek veya reklamını yapmak isteyenler KOSGEB desteğinden yararlanabilmektedir. Ayrıca personel istihdam etmek, personeline eğitim vermek, yurtiçi veya yurtdışı fuarlara katılmak isteyenler de başvurmaktadır.

Bazı girişimciler, ihracat potansiyeli olan yaratıcı ürünlerin üretimi için KOSGEB desteklerine yönelmektedir. Türkiye’de üretimi gerçekleşmeyen ürünlerin endüstriye kazandırılması için de başvuru yapılabilmektedir. Bunlar dışında kadınların ekonomik ve üretim faaliyetlerine daha fazla dâhil olması açısından pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Ayrıca teknoloji içeren, yaratıcı fikir sahibi üniversite mezunları da önceliklidir.

KOSGEB Girişimci Destekleri Nelerdir?

KOSGEB girişimci destekleri, şirketin kuruluş desteği ile başlayıp gelişme süreciyle devam etmektedir. Her aşamada farklı şartlar geçerli olup, ödeme tutarları birbirinden farklıdır. Ayrıca KOSGEB destekleri için ödeme tutarı şahıs veya sermaye şirketine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Belli başlı KOSGEB girişimci destekleri aşağıda listelenmiştir:

 • Girişimci KOSGEB destekleri kapsamındaki kuruluş desteği ile şirketin ticari faaliyetlere doğru ilk adımlarını atması hedeflenmektedir.
 • Şirketin kurulmasının ve kuruluş KOSGEB desteğinin sağlanmasının ardından performans desteği sunulmaktadır. Performans desteği birinci ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu destek türü şirketin istihdama sunduğu katkı göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.
 • Şirket kuruluşunu takip eden bir yıl içerisinde teknolojik donanım veya yazılımlar için teçhizat desteği sağlanmaktadır. Bu KOSGEB destekleri türünün tutarı şirketin teknolojik durumuna ve satın alınacak cihazlara göre değişmektedir.
 • Girişimciler için KOSGEB destekleri kapsamına giren bir diğer tür danışmanlık desteğidir. Şirketin izleyeceği yolun ve hedeflerinin belirlenmesi için işletme koçluğundan faydalanılması için hazırlanmıştır.
 • Şirket, işletme veya firma içerisinde gerekli mesleki ve teknik yetkinliklerin kazanılmasına yönelik sertifika desteği sağlanmaktadır. İş kolundaki tehlikelerin önlenmesine, sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik destek türüdür.

KOSGEB destekleri başvuruları kurumun internet adresi ve e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak başvuru sahibinin hem öncesinde hem de destek süreci boyunca yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri vardır. Girişimci desteği başvuruları için başlıca KOSGEB şartları aşağıda listelenmiştir:

 • KOSGEB Online Girişimcilik Eğitimi, işletme kuruluş tarihinden önce başvuru sahibi tarafından tamamlanmalıdır.
 • Kurumun web sitesi üzerinden veri tabanına kayıt yapılmış olunmalıdır.
 • Şahıs veya sermaye şirketinin kurulumunu takip eden bir yıl içerisinde başvuru yapılmalıdır.
 • Kurulan veya kurulması hedeflenen işletme kobi statüsünde olmalıdır.
 • Başvuru sahibinin herhangi bir vergi veya sigorta borcunun bulunmaması gereklidir.
 • Başvuru sahibinin üç yıl öncesinde kadar herhangi bir şirkette %30’un üzerinde ortaklığının olmaması gereklidir.
 • Başvuru sahibi farklı bir işletmede sigortalı olarak çalışmamalıdır.
 • İlgili şirket, KOSGEB destekleri kapsamında belirtilen sektörler içerisinde yer almalıdır.

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Geleneksel girişimci desteği, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilere 65 bin TL’ye kadar destek sunmaktadır. Bu geleneksel girişimci KOSGEB destekleri programı, imalat yapmayan işletme veya firmaları kapsamaktadır. Kuruluş sırasında şahıs şirketlerine 5 bin, sermaye (tüzel) şirketlerine 10 bin TL KOSGEB hibe sağlanmaktadır. Destek kapsamında ödenen tutar tamamen geri ödemesizdir.

Geleneksel girişimci programı kapsamında yer alan diğer destek türü performansa göre verilmektedir. İstihdama yönelik olan bu destek tutarı, işletmenin ödediği SGK prim sayısına göre belirlenmektedir. Birinci ve ikinci yıl olmak üzere iki performans dönemi şeklinde geri ödemesiz olarak sağlanır. Özel koşullarla değişmekle birlikte; tutar 5, 15 ve 20 bin TL’dir.

İleri Girişimci Destek Programı

İleri girişimci desteği programı, girişimcilerin faaliyete geçirdiği işletmelerin hayatta kalma ihtimalini arttırmaya yöneliktir. İleri girişimcilik KOSGEB destekleri 375 bin TL tutarına ulaşabilmektedir. Yalnızca “İleri Girişimci Destek Programı Tablosu” içerisinde yer alan işletmeler başvurabilir. Ayrıca işletmenin imalat yapıyor olması veya ileri teknoloji alanında faaliyet göstermesi gereklidir.

İleri girişimci KOSGEB destekleri, kuruluşun ardından bir yıl içerisinde yapılacak ekipman, makine, yazılım giderlerine yöneliktir. İleri girişimci programı %75’e kadar KOSGEB hibe desteği sunmaktadır. Ayrıca satın alınan donanım veya yazılımın yerli üretim olması durumunda destek payı %90’a kadar ulaşmaktadır. İşletmenin teknoloji faaliyetlerinin ne derece içerisinde olduğu tutara etki edecektir.

İş Planı Ödülü Destek Programı

İş birliği destek programı olarak da adlandırılan bu destek türü, yarışmalar aracılığıyla ödüllendirme modelini içermektedir. Genel anlamda İş fikri, planı ve modeli başarılı bulunan girişimcilere ödül olarak sunulan KOSGEB destekleridir. Programının hedefi; başarı potansiyeli taşıyan girişimcileri ve fikirleri teşvik etmektir. Programın sunduğu KOSGEB destekleri bir ile üç yıl arasında sağlanır.

KOSGEB ve yükseköğrenim kurumu ortaklığı ile hazırlanan yarışmalarda seçici kurul tarafından üç yarışmacı ödüllendirilir. İş planı ödülü KOSGEB desteği 15, 20 ve 25 bin TL tutarlarındadır. Yükseköğrenim kurumunun haricindeki kurum ve kuruluşlar da KOSGEB’in onayıyla yarışma düzenleyebilmektedir. Bu programda sunulan KOSGEB destekleri geri ödemesiz olup, KOSGEB hibe tutarı 100 bin TL’ye ulaşabilmektedir.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.