fbpx
YENİ!

Stok Kontrolü Nedir? Avantajları nelerdir?

İçindekiler

Pazaryeri mağazalarınızı sizin yerinize açalım!

Hemen formu doldurun 7 farklı pazaryeri mağazanızı hızlıca açarak satışa başlayın.

Stok kontrolü nedir? Avantajları nelerdir?

Stok kontrolü, bir işletmenin envanterinde bulunan mal ve hizmetlerin miktarını, yerini ve durumunu izlemek ve yönetmek için kullanılan bir süreçtir. 

Stok Kontrolü Nedir?

Stok kontrolü, bir işletmenin envanterinde bulunan mal ve hizmetlerin miktarını, yerini ve durumunu izlemek ve yönetmek için kullanılan bir süreçtir. Stok kontrolü, işletmelerin sahip oldukları stokları etkin bir şekilde yönetmelerine ve stok seviyelerini optimum düzeyde tutmalarına yardımcı olur.

Stok kontrolü genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Stok seviyelerinin belirlenmesi: İşletme için müsait yığın seviyelerinin belirlenmesi önemlidir. Bu, işletmenin istek tahminleri, tedarik süreleri, tüketim hızı ve alan kişi beklentileri şeklinde faktörleri dikkate alarak doğru yığın miktarını belirlemeyi gerektirir. 
 • Stok giriş ve çıkışlarının kaydedilmesi: Stok kontrolü, envanterdeki mal ve hizmetlerin giriş ve çıkışlarını kaydetmeyi içerir. Bu, yığın alımlarının, satışların, iade işlemlerinin ve envanter düzeltmelerinin takip edilmesini sağlar. 
 • Stok takip edeni ve envanter sayımı: İşletmelerin stoklarını tertipli olarak takip etmesi ve envanter sayımları yapması önemlidir. Bu, reel yığın miktarını doğrulamak, yığın eksikliklerini saptamak ve envanterdeki herhangi bir hatalı kaydı düzeltmek için yapılır. 
 • Tedarik zinciri yönetimi: Stok kontrolü, işletmelerin tedarik zinciri yönetimini etkiler. Stok seviyelerinin doğru bir biçimde yönetilmesi, tedarikçilerle olan ilişkilerin sıhhatli bir biçimde sürdürülmesini, tedarik sürelerinin optimize edilmesini ve sipariş yönetiminin faal bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlar. 
 • Veri analizi ve raporlama: Stok kontrolü süreci, yığın verilerinin çözümleme edilmesini ve raporlanmasını içerir. Bu, yığın eğilimlerini, istek tahminlerini, tüketim hızını ve envanter performansını kovuşturmak için kullanılır. Bu veriler, karar verme süreçlerini destek sunar ve işletmenin yığın idare stratejilerini geliştirmesine destek olur.

Stok kontrolü, işletmelerin doğru stok seviyelerine sahip olmalarını, stok maliyetlerini azaltmalarını, müşteri taleplerini karşılamalarını ve operasyonel verimliliği artırmalarını sağlar. Aynı zamanda işletmelerin daha iyi bir tedarik zinciri yönetimi yapmalarını ve stratejik kararlar almalarını destekler.

Stok Kontrolü Nasıl Yapılır?

Stok kontrolü yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Stok analizi yapın: İlk adım, mevcut yığın durumunu çözümleme etmektir. Stokları ayrıntılı bir halde inceleyin ve hangi mamüllerin ne kadar stokta olduğunu, istek eğilimlerini, sezonluk değişimleri ve tedarik sürelerini değerlendirin. 
 • Optimum yığın seviyelerini belirleyin: İhtiyaç duyduğunuz mamüllerin optimum yığın seviyelerini belirleyin. Bu, alan kişi taleplerini karşılamaya yönelik ehil yığın tutmayı ve bununla beraber fazla yığın tutmanın getireceği maliyetleri en aza indirmeyi içerir. 
 • Stok takip edeni için bir sistem kullanın: Stok hareketlerini kovuşturmak için bir yığın idare sistemi kullanın. Bu, yığın giriş ve çıkışlarını kaydetmenizi, yığın sayımlarını yapmanızı ve envanterdeki her bir ürünün izlenebilirliğini sağlamanızı kolaylaştırır. 
 • Tedarik zinciri ortaklaşa iş yapın: Tedarik zinciri içerisindeki tedarikçilerinizle ortaklaşa iş yapın. Taleplerinizi ve tedarik sürelerini dikkate alarak, yığın seviyelerini optimize etmek için tedarikçilerinizle kontakt halinde olun. 
 • Talep tahmini yapın: Gelecekteki talepleri anlamak için istek tahmin şekilleri kullanın. Satış geçmişi, trend analizi, pazar araştırmaları ve alan kişi geri bildirimleri şeklinde verileri kullanarak istek tahminlerini geliştirmeye çalışın. Bu, yığın seviyelerini daha iyi planlamanıza ve talebi karşılamaya yönelik doğru oranda yığın tutmanıza destek olur. 
 • Stok döngü süresini izleyin: Stok döngü süresi, bir ürünün stoklara girmiş olduğu ve satılmış olduğu süredir. Stok döngü süresini izleyerek, stokların ne kadar süreyle elde kaldığını ve yığın devir hızınızı çözümleme edebilirsiniz. Bu, stokların süratli bir halde dönüştürülmesini sağlamak için stratejiler geliştirmenizi sağlar. 
 • Veri analizi ve raporlama yapın: Stok verilerini tertipli olarak çözümleme edin ve raporlayın. Stok seviyeleri, yığın hareketleri, istek eğilimleri, tedarikçi performansı şeklinde verileri değerlendirin. Bu, işletmenizin yığın idare stratejilerini geliştirmenize ve karar verme sürecine dayalı olarak aksiyon almanıza destek olur.
 • Sürekli iyileştirme yapın: Stok kontrolü dönemini devamlı olarak gözden geçirin ve iyileştirmeler yapın. Geri bildirimleri değerlendirin, süreçlerinizi optimize edin ve yeni teknolojileri yada otomasyon araçlarını kullanarak yığın kontrolünü geliştirmeye çalışın.

Bu adımları takip ederek stok kontrolünü etkin bir şekilde yapabilir ve stok seviyelerini optimize edebilirsiniz. Unutmayın ki stok kontrolü, sürekli bir süreçtir ve düzenli olarak güncellenmeli ve yeniden değerlendirilmelidir.

Stok Kontrolünün Avantajları Nelerdir?

Stok kontrolünün birçok avantajı vardır. İşte stok kontrolünün bazı önemli avantajları:

 • Maliyetleri düşürür: Stok kontrolü, işletmelerin yığın maliyetlerini azaltmalarına destek olur. Doğru yığın seviyelerinin belirlenmesi ve envanterin faal bir halde yönetilmesi, aşırı yığın tutma yada yığın eksikliği sebebiyle kaynak israfını önler. Aşırı yığın tutma, depolama maliyetlerini artırırken, yığın eksikliği ise satın alan kayıplarına ve satın alan memnuniyetsizliğine yol açabilir. 
 • Müşteri memnuniyetini artırır: Stok kontrolü, satın alan taleplerini karşılamaya destek olur. Müşteriler, gereksinim duydukları mamüllerin süratli ve doğru bir halde temin edilmesini beklerler. Doğru yığın seviyelerinin yönetimi, satın alan beklentilerini karşılamayı ve siparişleri zamanında teslim etmeyi olası kılar. Bu da satın alan memnuniyetini artırır ve satın alan sadakatini sağlar. 
 • Satışları artırır: Etkili bir yığın kontrolü, satışları artırabilir. Doğru yığın seviyeleri, satın alan taleplerini karşılamaya kafi gelecek kadar ürün bulundurmayı sağlar. Stok eksikliği durumunda, müşteriler alternatif kaynaklara yönelebilir yada rakiplerden satın alabilirler. Bunun yerine, doğru yığın kontrolü ile satın alan taleplerini karşılamaya yönelik her vakit müsait ürünleri sunabilirsiniz. 
 • Operasyonel verimliliği artırır: Stok kontrolü, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırır. Doğru yığın seviyelerinin belirlenmesi, envanter yönetimi süreçlerinin optimize edilmesini ve yığın hareketlerinin faal bir halde takip edilmesini sağlar. Bu da vakit ve kaynakların bereketli kullanılmasını sağlar, sipariş süreçlerini hızlandırır ve işletme operasyonlarını daha akıcı hale getirir. 
 • Finansal yönetimi geliştirir: Stok kontrolü, işletmelerin finansal yönetimini geliştirir. Aşırı yığın tutma, işletmenin sermayesini bağlar ve nakit akışını negatif etkiler. Stok kontrolü, işletmelerin yığın maliyetlerini minimize ederek kapital akışını iyileştirebilir. Ayrıca, yığın seviyelerinin izlenmesi ve envanter değerinin doğru bir halde hesaplanması, finansal raporlama ve bütçeleme süreçlerinde doğru verilerin kullanılmasını sağlar. 
 • Verimli tedarik zinciri yönetimi: Stok kontrolü, işletmelerin tedarik zinciri yönetimini iyileştirmelerine destek olur. Doğru yığın seviyelerinin belirlenmesi ve stokların takibi, tedarikçi performansının değerlendirilmesini ve tedarik sürelerinin optimize edilmesini sağlar. Bu da tedarik zinciri süreçlerini daha bereketli hale getirir ve tedarikçilerle daha iyi ortaklık sağlar.

Stok kontrolü, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, müşteri memnuniyetini artırmasına, satışları artırmasına, operasyonel verimliliği geliştirmesine ve finansal yönetimi iyileştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda işletmelerin tedarik zinciri yönetimini güçlendirerek rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

Stok Kontrol Yöntemleri Nelerdir?

Stok kontrolü için kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve sektöre bağlı olarak, uygun olan yöntemi seçebilirsiniz. İşte yaygın olarak kullanılan bazı stok kontrol yöntemleri:

 • ABC Analizi: Bu yöntem, stoklarınızı kategorilere ayırarak yönetmeyi sağlar. ABC analizinde, stoklar üç kategoriye ayrılır: A, B ve C. A kategorisi en kıymetli ve en mühim stokları içerirken, C kategorisi daha düşük kıymetli ve öneme haiz stokları içerir. Bu analiz, yığın yönetimine öncelik verilmesi ihtiyaç duyulan ürünleri belirlemenize destek olur. 
 • JIT (Just-in-Time): Bu yöntemde, yığın seviyeleri minimize edilir ve gereken araç-gereç yada mamüller tam zamanında sağlanır. Bu sayede depolama maliyetleri ve fazla yığın tutma maliyeti en aza indirgenir. Tedarik zinciri ile sıkı bir halde entegre olmayı gerektiren JIT, istek tahmini ve tedarik zinciri yönetiminde duyarlı planlama ve koordinasyon gerektirir. 
 • Min-Max Yöntemi: Bu yöntemde, her bir yığın kalemi için bir en az yığın seviyesi (min) ve bir en çok yığın seviyesi (max) belirlenir. Stok seviyesi en az seviyeye düştüğünde, yeni bir sipariş verilir ve stoklar tekrar en çok seviyeye ulaşana kadar bu döngü devam eder. Bu yöntem, bilhassa istek tahmininin zor olduğu durumlarda kullanılabilir. 
 • Sipariş noktası yöntemi (ROP): Bu yöntemde, bir ürünün sipariş verilmesi ihtiyaç duyulan nokta belirlenir. Sipariş noktası, yığın seviyesi en az seviyeye düştüğünde bir sipariş verilmesini sağlar. Sipariş miktarı, tedarik süresi, istek tahmini ve emniyet stokları şeklinde faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. 
 • Ekonomik sipariş miktarı (EOQ): Bu yöntemde, muayyen bir müddet arasında sipariş edilmesi ihtiyaç duyulan en ekonomik miktarı belirler. EOQ, sipariş verme maliyeti ve yığın nakliyat maliyeti arasındaki dengeyi sağlar. Sipariş miktarının optimize edilmesi, maliyetleri düşürürken ehil yığın seviyesinin korunmasını sağlar. 
 • Satış tahmini şekilleri: Satış tahmini şekilleri, gelecekteki talepleri anlamak için kullanılır. Talep tahmini doğru yapıldığında, yığın seviyeleri daha faal bir halde yönetilebilir. Yaygın kullanılan satış tahmini şekilleri içinde yaklaşık hareketli yaklaşık, üstel düzgünleştirme ve regresyon analizi bulunur.

Bu yöntemlerin yanı sıra bazı otomasyon araçları ve stok yönetim yazılımları da stok kontrolünü kolaylaştırabilir ve verimliliği artırabilir. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve operasyonel gereksinimlerine uygun olan stok kontrol yöntemini seçmek önemlidir.

E-ticarette aradığınız çözümler Dopigo'da!

Birkaç saniye içerisinde Dopigo hesabınızı oluşturun. Birkaç dakika içerisinde entegrasyonlarınızı hızlıca yapın.

Dijital pazarlama yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

E-ticarette emin adımlarla büyüyün!

Pazaryerlerinde yapılacaklar listesini hemen ücretsiz indirin!

Pazaryeri mağazalarınızın eksiklerini adım adım belirleyin.