E-İrsaliye

E-İrsaliye Nedir?

| Genel
Sevk ve taşıma irsaliyesi olmak üzere iki tip irsaliye çeşidinin olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu irsaliyenin internet üzerinden hazırlanmış formu da e-irsaliyeyi meydana getirmektedir Son dönemlerde internetin daha yaygın bir hale gelmesi...
Read More